Alfabeto cirílico rumano

El alfabeto cirílico rumano es el alfabeto cirílico que se usó para escribir el idioma rumano antes de la década de 1860, cuando fue reemplazado oficialmente por un alfabeto rumano de base latina . El alfabeto cirílico rumano se basó en el alfabeto búlgaro . El alfabeto cirílico permaneció en uso ocasional hasta la década de 1920, principalmente en Besarabia.[1]

Alfabeto cirílico rumano
Tipo Alfabeto
Idiomas Rumano
Época Siglo XVI al XIX
Antecesores
Hermanos Alfabeto cirílico arcaico

Desde la década de 1830 hasta la plena adopción del alfabeto latino, se estableció un llamado alfabeto de transición, que combina letras cirílicas y latinas, e incluye algunas de las letras latinas con signos diacríticos que permanecen en el alfabeto rumano moderno. [2]​ La Iglesia Ortodoxa Rumana continuó usando el alfabeto en sus publicaciones hasta 1881.[3]

El alfabeto cirílico rumano no es el mismo que el alfabeto cirílico moldavo (que se basa en el alfabeto ruso ) utilizado en la RSS de Moldavia durante la mayor parte de la era soviética.

Tabla de correspondenciaEditar

El alfabeto cirílico rumano estaba cerca de la versión contemporánea del alfabeto cirílico arcaico del antiguo eslavo eclesiástico.

Letra Valor numérico Equivalente rumano latino Alfabeto de transición Equivalente cirílico moldavo Fonema Nombre rumano[4] Nombre equivalente en el antiguo eslavo eclesiástico
А а 1 a A a а /a/ az азъ (azŭ)
Б б b Б б б /b/ buche бꙋкꙑ (buky)
В в 2 v В в в /v/ vede вѣдѣ (vĕdĕ)
Г г 3 g, gh G g г /ɡ/ glagol глаголи (glagoli)
Д д 4 d D d д /d/ dobru добро (dobro)
Є є, Е e 5 e E e е /e/ est єстъ (estŭ)
Ж ж j Ж ж ж /ʒ/ juvete живѣтє (živěte)
Ѕ ѕ 6 dz Ḑ ḑ дз /d͡z/ zalu ꙃѣло (dzělo)
З з 7 z Z z з /z/ zemle зємл҄ꙗ (zemlja)
И и 8 i I i и /i/ ije ижє (iže)
Й й i Ĭ ĭ й /j/, /ʲ/
І і 10 i I i и /i/ i и (i)
К к 20 c, ch К к

o

K k
к /k/ kaku како (kako)
Л л 30 l Л л л /l/ liude людиѥ (ljudije)
М м 40 m M m м /m/ mislete мꙑслитє (myslite)
Н н 50 n N n н /n/ naș нашь (našĭ)
Ѻ Ѻ, О o 70 o O o о /o̯/ on онъ (onŭ)
П п 80 p П п п /p/ pocoi покои (pokoi)
Р р 100 r Р р р /r/ râță рьци (rĭci)
С с 200 s S s с /s/ slovă слово (slovo)
Т т 300 t T t т /t/ tferdu тврьдо (tvrĭdo)
Ѹ ѹ, ОУ оу 400 u Ꙋ ꙋ (Ȣ, ȣ, ɣ) у /u/ upsilon ꙋкъ (ukŭ)
Ѹ Ȣ, У Ȣ ucu
Ф ф 500 f F f ф /f/ fârta фрьтъ (frĭtŭ)
Х х 600 h Х х х /h/ heru хѣръ (xěrŭ)
Ѡ ѡ 800 o O o о /o/ omega отъ (otŭ)
Щ щ șt Щ щ шт /ʃt/ ștea ща (šta)
Ц ц 900 ț Ц ц ц /t͡s/ ți ци
Ч ч 90 c (ante e, i) Ч ч ч /t͡ʃ/ cervu чрьвь (črĭvĭ)
Ш ш ș Ш ш ш /ʃ/ șa ша (ša)
Ъ ъ ă, ŭ Ъ ъ э /ə/ ier ѥръ (jerŭ)
Ы ы, Ꙑ ꙑ â, î, ĭ, ŭ Î î ы /ɨ/ ieri ѥрꙑ (jery)
Ь ь ă, ŭ, ĭ Ꙋ̆ ꙋ̆ ь ѥрь (jerĭ)
Ѣ ѣ ea Ea ea я /e̯a/ eati(u) ѣть (ětĭ)
Ю ю iu Ĭꙋ ĭꙋ ю /ju/ Io / iu ю (ju)
Ꙗ ꙗ, IA ia Ĭa ĭa иа /ja/ ia (ja)
Ѥ ѥ, IE ie Ĭe ĭe ие /je/ ѥ (je)
Ѧ ѧ ĭa, ea Ĭa ĭa, Ea ea я /ja/ ia ѧсъ (ęsŭ)
Ѫ ѫ î Î î ы /ɨ/ ѫсъ (ǫsŭ)
Ѯ ѯ 60 x Ks ks кс /ks/ csi ѯи (ksi)
Ѱ ѱ 700 ps Пs пs пс /ps/ psi ѱи (psi)
Ѳ ѳ 9 th, ft T t, Ft ft т, фт /t/ y aprox. /θ/ o /f/ thita фита (fita)
Ѵ ѵ 400 i, u I i; Ꙋ ꙋ и, у /i/, /y/, /v/ ижица (ižica)
Ꙟ ꙟ, ↑ în îm În în Îm îm ын, ым /ɨn/, /ɨm/ în
Џ џ g (ante e, i) Џ џ ӂ /d͡ʒ/ gea

Alfabetos de transición no reguladosEditar

Comenzando con la década de 1830 y terminando con la adopción oficial del alfabeto latino, no había regulaciones para escribir el rumano, y se usaron varios alfabetos que usaban letras cirílicas y latinas, además de la versión de transición intermedia en la tabla anterior, a veces dos o más de ellos en un solo libro. La siguiente tabla muestra algunos de los muchos alfabetos utilizados en la impresión.

1838[5] 1846 (1),[6]​ 1848[7] 1846 (2)[8] 1858[9] 1860[10]
А а А а А а А а А а A a A a
Б б Б б Б б Б б Б б B b Б б
В в В в В в В в В в V v В в
Г г Г г Г г Г г Г г G g Г г
Д д Д д Д д D d Д д D d D d
Є є, Е e Є є Є є E e Ε ε E e E e
Ж ж Ж ж Ж ж Ж ж Ж ж J j Ж ж
Ѕ ѕ Ѕ ѕ Дз дз Ḑ ḑ Дз дз Dz dz Dz dz
З з З з З з Z z З з Z z Z z
И и И и I i I i І і I i I i
І і Ї ї I i I i І і I i I i
К к К к К к K k К к K k K k
Л л Л л Л л Л л Л л L l L l
М м М м М м M m М м M m M m
Н н Н н Н н N n Ⲛ ⲛ N n N n
Ѻ Ѻ, О o О о О о O o О о О о O о
П п П п П п П п П п П п П п
Р р Р р Р р Р р Р р R r Р р
С с С с С с S s С с S s S s
Т т Т т Т т T t Т т T t T t
Ѹ ѹ У у (inicial)

Ꙋ ꙋ (medial y final)
Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ Ꙋ ꙋ
Ꙋ, ȣ
Ф ф Ф ф Ф ф Ф ф Ф ф F f Ф ф
Х х Х х Х х Х х Х х Х х Х х
Ѡ ѡ Ѡ ѡ[11] О о O o О о О о О о
Щ щ Щ щ Щ щ Щ щ Шт шт Шt шt Шt шt
Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц Ц ц
Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч Ч ч
Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш
Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ Ъ ъ
Ы ы Ꙟ ꙟ (inicial)

Ѫ ѫ (medial y final)
Ꙟ ꙟ (inicial)

Ѫ ѫ (medial y final)
Ꙟ ꙟ Ꙟ ꙟ Î î Î î
Ѣ ѣ Ѣ ѣ Ѣ ѣ Ea ea Εа εа (ligadura, solo en minúscula) Ea ea Ea ea
Ю ю Ю ю IꙊ iꙋ (ligadura) IꙊ Iꙋ iꙋ (ligadura) IꙊ Iꙋ іꙋ (ligadura, solo en minúscula) IꙊ iꙋ (ligadura) Ĭꙋ ĭꙋ
Ꙗ ꙗ Ꙗ ꙗ (inicial)

Ѧ ѧ (medial y final)
Ꙗ ꙗ Ꙗ Iа (ligadura) ꙗ IА Iа ꙗ Ĭa ĭa Ĭa ĭa
Ѥ ѥ Йє йє Ĭe ĭe Ĭe ĭe Ĭε ĭε Ĭe ĭe Ĭe ĭe
Ѧ ѧ Ꙗ ꙗ (inicial)

Ѧ ѧ (medial y final)
Ꙗ ꙗ Ꙗ Iа (ligadura) ꙗ IА Iа ꙗ Ĭa ĭa Ĭa ĭa
Ѫ ѫ Ꙟ ꙟ (inicial)

Ѫ ѫ (medial y final)
Ꙟ ꙟ (inicial)

Ѫ ѫ (medial y final)
Ꙟ ꙟ Ꙟ ꙟ Î î Î î
Ѯ ѯ Кс кс Кс кс Ks ks Кс кс Ks ks Ks ks
Ѱ ѱ[12] Пс пс Пс пс Пs пs Пс пс Пs пs Пs пs
Ѳ ѳ Т т Т т T t Ѳ ѳ T t T t
Ѵ ѵ И, Ꙋ I, Ꙋ I, Ꙋ І, Ꙋ I, Ꙋ I, Ꙋ
Ꙟ ꙟ Ꙟн ꙟн Ꙟм ꙟм Ꙟн ꙟн Ꙟм ꙟм Ꙟн ꙟн Ꙟм ꙟм Ꙟⲛ ꙟⲛ Ꙟм ꙟм În în Îm îm În în Îm îm
Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ Џ џ

Un ejemplo de texto cirílico rumanoEditar

Según un documento de la década de 1850,[13]​ así es como se veía el padrenuestro en rumano en alfabeto cirílico. Los valores transcripcionales corresponden a la tabla anterior.

Тáтъʌь нѡ́стрꙋ Tatăl nostru

Та́тъль но́стрꙋ ка́реле є҆́щй ꙟ҆ че́рюрй: сфн҃цѣ́скъсе нꙋ́меле тъ́ꙋ:

Ві́е ꙟ҆пъръці́ѧ та̀: Фі́е во́ѧ та̀, пре кꙋ́мь ꙟ҆ че́рю, шѝ пре пъмѫ́нть.

Пѫ́йнѣ ноа́стръ, чѣ̀ де то́ате зи́леле, дъ́неѡ но́аѡ а҆́стъзй.

Шѝ не ꙗ҆́ртъ но́аѡ даторі́йле ноа́стре,

пре кꙋ́мь шѝ но́й є҆ртъ́мь дато́рничилѡрь но́щрй.

Шѝ нꙋ́ не дꙋ́че пе но́й ꙟ҆ и҆спи́тъ. Чѝ не и҆збъвѣще де че́ль ръ́ꙋ.

Къ а҆та̀ ꙗ҆́сте ꙟ҆пъръці́ѧ, шѝ Пꙋтѣ́рѣ, шѝ мъри́рѣ ꙟ҆ вѣ́чй, а҆ми́нь.

Tatăl nostru, carele ești în ceriuri, sfințeascăse numele tău:

Vie împărăția ta: Fie voia ta, pre cumi în ceriu, și pre pământi.

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dăneo noua astăzi.

Și ne iartă noua datoriile noastre,

pre cumi și noi iertămi datornicilori noștri.

Și nu ne duce pe noi în ispită. Ci ne izbăveaște de celi rău.

Că ata iaste împrăția, și Putearea, și mărirea în veaci, amini.

Ver tambiénEditar

ReferenciasEditar

 1. Ileana-Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade, Iliana Sulică, Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Vol. III: Catalog alfabetic 1919–1924, pp. 235–236, 264, 368, 374, 575, 708, 1024. Bucharest: Editura Academiei, 1987
 2. George Baiculescu, Georgeta Răduică, Neonila Onofrei, Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Vol. II: Catalog alfabetic 1907–1918. Supliment 1790–1906, pp. 763, 801, 810, 813, 832, 867. Bucharest: Editura Academiei, 1969
 3. Grigore Chiriță, Societatea din Principatele Unite Române în perioada constituirii statului național (1856-1866), p. 134. Bucharest: Editura Academiei Române, 2004,
 4. According to Costache Negruzzi, "Cum am învățat românește", first published in Curier de Ambe Sexe, I, nr. 22, p.337–343
 5. Filosofice și politice prin falule învățaturĭ morale - Dimitrie Țichindeal, Dositej Obradović. Consultado el 22 de octubre de 2012. 
 6. Magazinu istoriku pentru Dacia - Treboniu A. Laurian, Nicolae Bălcescu. Consultado el 22 de octubre de 2012. 
 7. Biografia lui Viliam G. Shecspri dupe Le Fourneur: Urmată de Romeo cu ... - William Shakespeare. Consultado el 22 de octubre de 2012. 
 8. Noul Testament al Domnuluī shī Mîntuītoruluī nostru Īīsus Khrīstos. Consultado el 22 de octubre de 2012. 
 9. Istoria Moldo-Romănieĭ: arătîndŭ neamurile de ċare s'aŭ loċuitŭ aceste ... - George Ioanid. Consultado el 22 de octubre de 2012. 
 10. Cîntece naționale: Tipărite cu fondul d-lor librarĭ Pusu i Petriu. A treia ... - O. Dumitrescu. Consultado el 22 de octubre de 2012. 
 11. -лѡр only
 12. Letters Ѯ, Ѱ, Ѳ and Ѵ are used for copying Greek spelling of loanwords (especially for names and toponyms).
 13. File:Romanian-kirilitza-tatal-nostru.jpg