Abrir menú principal

Divisiones administrativas de Heilongjiang

artículo de lista de Wikimedia

Heilongjiang, provincia de la República Popular China, consta de las siguientes divisiones administrativas:

 • 13 Divisiones de nivel de prefectura
  • 12 Ciudades de nivel de prefectura
  • 1 Prefectura
 • 130 Divisiones de nivel de distrito
  • 19 Ciudades de nivel de distrito
  • 45 Distritos
  • 1 Distrito autónomo
  • 65 Sectores
 • 1314 Divisiones de nivel de municipio
  • 475 Ciudades
  • 400 Municipios
  • 58 Municipios étnicos
  • 381 Sub-sectores

La siguiente tabla lista sólo las divisiones de nivel de prefectura y de nivel de distrito:

Nivel de prefectura Nivel de distrito # Población
(2010)
Área (km²) Densidad (hab./km²) Mapa
Nombre Chino (S) Pinyin
Ciudad de Harbin[1]
哈尔滨市
Hā'ěrbīn Shì
Distrito de Daoli 道里区 Dàolǐ Qū 1 923 762 479 1929 Harbin mcp.png
Distrito de Nangang 南岗区 Nángǎng Qū 2 1 343 857 183 7 343
Daowai 道外区 Dàowài Qū 3 906 421 257 3 527
Xiangfang 香坊区 Xiāngfáng Qū 4 916 408 340 2695
Distrito de Pingfang 平房区 Píngfáng Qū 5 190 253 94 2024
Distrito de Songbei 松北区 Sōngběi Qū 6 236 848 736 322
Distrito de Hulan 呼兰区 Hūlán Qū 7 764 534 2186 350
Distrito de Acheng 阿城区 Àchéng Qū 8 596 856 2770 215
Distrito de Shuangcheng 双城区 Shuāngchéng Qū 9 825 634 3112 265
Ciudad de Shangzhi 尚志市 Shàngzhì Shì 10 585 386 8895 66
Ciudad de Wuchang 五常市 Wǔcháng Shì 11 881 224 7512 117
Condado de Yilan 依兰县 Yīlán Xiàn 12 388 319 4672 83
Condado de Fangzheng 方正县 Fāngzhèng Xiàn 13 203 853 2993 68
Condado de Bin 宾县 Bīn Xiàn 14 551 271 3846 143
Condado de Bayan 巴彦县 Bāyàn Xiàn 15 590 555 3138 188
Condado de Mulan 木兰县 Mùlán Xiàn 16 277 685 3602 77
Condado de Tonghe 通河县 Tōnghé Xiàn 17 210 650 5755 37
Condado de Yanshou 延寿县 Yánshòu Xiàn 18 242 455 3226 75
Ciudad Qiqihar
齐齐哈尔市
Qíqíhā'ěr Shì
Sector de Longsha 龙沙区 Lóngshā Qū
Sector de Jianhua 建华区 Jiànhuá Qū
Sector de Tiefeng 铁峰区 Tiěfēng Qū
Sector de Ang'angxi 昂昂溪区 Áng'ángxī Qū
Sector de Fularji 富拉尔基区 Fùlā'ěrjī Qū
Sector de Nianzishan 碾子山区 Niǎnzishān Qū
Sector de Meilisi Daur 梅里斯
达斡尔族区
Méilǐsī Dáwò'ěrzú Qū
Ciudad Nehe 讷河市 Nēhé Shì
Distrito de Longjiang 龙江县 Lóngjiāng Xiàn
Distrito de Yi'an 依安县 Yī'ān Xiàn
Distrito de Tailai 泰来县 Tàilái Xiàn
Distrito de Gannan 甘南县 Gānnán Xiàn
Distrito de Fuyu 富裕县 Fùyù Xiàn
Distrito de Keshan 克山县 Kèshān Xiàn
Distrito de Kedong 克东县 Kèdōng Xiàn
Distrito de Baiquan 拜泉县 Bàiquán Xiàn
Ciudad Heihe
黑河市
Hēihé Shì
Sector de Aihui 爱辉区 Àihuī Qū
Ciudad Bei'an 北安市 Běi'ān Shì
Ciudad Wudalianchi 五大连池市 Wǔdàliánchí Shì
Distrito de Nenjiang 嫩江县 Nènjiāng Xiàn
Distrito de Xunke 逊克县 Xùnkè Xiàn
Distrito de Sunwu 孙吴县 Sūnwú Xiàn
Ciudad Daqing
大庆市
Dàqìng Shì
Sector de Sartu 萨尔图区 Sà'ěrtú Qū
Sector de Longfeng 龙凤区 Lóngfèng Qū
Sector de Ranghulu 让胡路区 Rànghúlù Qū
Sector de Datong 大同区 Dàtóng Qū
Sector de Honggang 红岗区 Hónggǎng Qū
Distrito de Zhaozhou 肇州县 Zhàozhōu Xiàn
Distrito de Zhaoyuan 肇源县 Zhàoyuán Xiàn
Distrito de Lindian 林甸县 Líndiàn Xiàn
Distrito Autónomo
Mongol de Dorbod
杜尔伯特
蒙古族自治县
Dù'ěrbótè Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ciudad Yichun
伊春市
Yīchūn Shì
Sector de Yichun 伊春区 Yīchūn Qū
Sector de Nancha 南岔区 Nánchà Qū
Sector de Youhao 友好区 Yǒuhǎo Qū
Sector de Xilin 西林区 Xīlín Qū
Sector de Cuiluan 翠峦区 Cuìluán Qū
Sector de Xinqing 新青区 Xīnqīng Qū
Sector de Meixi 美溪区 Měixī Qū
Sector de Jinshantun 金山屯区 Jīnshāntún Qū
Sector de Wuying 五营区 Wǔyíng Qū
Sector de Wumahe 乌马河区 Wūmǎhé Qū
Sector de Tangwanghe 汤旺河区 Tāngwànghé Qū
Sector de Dailing 带岭区 Dàilǐng Qū
Sector de Wuyiling 乌伊岭区 Wūyīlǐng Qū
Sector de Hongxing 红星区 Hóngxīng Qū
Sector de Shangganling 上甘岭区 Shànggānlǐng Qū
Ciudad Tieli 铁力市 Tiělì Shì
Distrito de Jiayin 嘉荫县 Jiāyīn Xiàn
Ciudad Hegang
鹤岗市
Hègǎng Shì
Sector de Xingshan 兴山区 Xìngshān Qū
Sector de Xiangyang 向阳区 Xiàngyáng Qū
Sector de Gongnong 工农区 Gōngnóng Qū
Sector de Nanshan 南山区 Nánshān Qū
Sector de Xing'an 兴安区 Xīng'ān Qū
Sector de Dongshan 东山区 Dōngshān Qū
Distrito de Luobei 萝北县 Luóběi Xiàn
Distrito de Suibin 绥滨县 Suíbīn Xiàn
Ciudad Jiamusi
佳木斯市
Jiāmùsī Shì
Sector de Qianjin 前进区 Qiánjìn Qū
Sector de Yonghong 永红区 Yǒnghóng Qū
Sector de Xiangyang 向阳区 Xiàngyáng Qū
Sector de Dongfeng 东风区 Dōngfēng Qū
Sector de Jiaoqu 郊区 Jiāo Qū
Ciudad Tongjiang 同江市 Tóngjiāng Shì
Ciudad Fujin 富锦市 Fùjǐn Shì
Distrito de Huanan 桦南县 Huànán Xiàn
Distrito de Huachuan 桦川县 Huàchuān Xiàn
Distrito de Tangyuan 汤原县 Tāngyuán Xiàn
Distrito de Fuyuan 抚远县 Fǔyuǎn Xiàn
Ciudad Shuangyashan
双鸭山市
Shuāngyāshān shì
Sector de Jianshan 尖山区 Jiānshān Qū
Sector de Lingdong 岭东区 Lǐngdōng Qū
Sector de Sifangtai 四方台区 Sìfāngtái Qū
Sector de Baoshan 宝山区 Bǎoshān Qū
Distrito de Jixian 集贤县 Jíxián Xiàn
Distrito de Youyi 友谊县 Yǒuyì Xiàn
Distrito de Baoqing 宝清县 Bǎoqīng Xiàn
Distrito de Raohe 饶河县 Ráohé Xiàn
Ciudad Qitaihe
七台河市
Qītáihé Shì
Sector de Taoshan 桃山区 Táoshān Qū
Sector de Xinxing 新兴区 Xīnxīng Qū
Sector de Qiezihe 茄子河区 Qiézihé Qū
Distrito de Boli 勃利县 Bólì Xiàn
Ciudad Jixi
鸡西市
Jīxī Shì
Sector de Jiguan 鸡冠区 Jīguān Qū
Sector de Hengshan 恒山区 Héngshān Qū
Sector de Didao 滴道区 Dīdào Qū
Sector de Lishu 梨树区 Líshù Qū
Sector de Chengzihe 城子河区 Chéngzǐhé Qū
Sector de Mashan 麻山区 Máshān Qū
Ciudad Hulin 虎林市 Hǔlín Shì
Ciudad Mishan 密山市 Mìshān Shì
Distrito de Jidong 鸡东县 Jīdōng Xiàn
Ciudad Mudanjiang
牡丹江市
Mǔdānjiāng Shì
Sector de Aimin 爱民区 Àimín Qū
Sector de Dong'an 东安区 Dōng'ān Qū
Sector de Yangming 阳明区 Yángmíng Qū
Sector de Xi'an 西安区 Xī'ān Qū
Ciudad Muling 穆棱市 Mùlíng Shì not léng
Ciudad Suifenhe 绥芬河市 Suífēnhé Shi
Ciudad Hailin 海林市 Hǎilín Shì
Ciudad Ning'an 宁安市 Níng'ān Shì
Distrito de Dongning 东宁县 Dōngníng Xiàn
Distrito de Linkou 林口县 Línkǒu Xiàn
Ciudad Suihua
绥化市
Suíhuà Shì
Sector de Beilin 北林区 Běilín Qū
Ciudad Anda 安达市 Āndá Shì
Ciudad Zhaodong 肇东市 Zhàodōng Shì
Ciudad Hailun 海伦市 Hǎilún Shì
Distrito de Wangkui 望奎县 Wàngkuí Xiàn
Distrito de Lanxi 兰西县 Lánxī Xiàn
Distrito de Qinggang 青冈县 Qīnggāng Xiàn
Distrito de Qing'an 庆安县 Qìng'ān Xiàn
Distrito de Mingshui 明水县 Míngshuǐ Xiàn
Distrito de Suileng 绥棱县 Suíléng Xiàn
Prefectura de Daxing'anling
大兴安岭地区
Dàxīng'ānlǐng Dìqū
Jiagedaqi District 加格达奇区 Jiāgédáqí Qū 1
Sector de Songling 松岭区 Sōnglǐng Qū 1
Sector de Huzhong 呼中区 Hūzhōng Qū ²
Sector de Xinlin 新林区 Xīnlín Qū ²
Distrito de Huma 呼玛县 Hūmǎ Xiàn
Distrito de Tahe 塔河县 Tǎhé Xiàn
Distrito de Mohe 漠河县 Mòhé Xiàn

1 — Nominalmente parte de la Bandera Autónoma Oroqin, Mongolia Interior. Oficialmente no es un nivel de gobierno ni parte de la provincia de Heilongjiang.
² — Nominalmente parte del Distrito de Huma. No es un nivel oficial de gobierno.

NotasEditar

 1. El 15 de agosto de 2006, el Distrito de Dongli (动力 区) se fusionó en el Distrito de Xiangfang mientras que se estableció el Distrito de Acheng en lugar de la antigua ciudad de Acheng. Ver en: «Administrative Divisions». Harbin Municipal Government. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2012. Consultado el 14 de septiembre de 2011.