Abrir menú principal

Cambios

13 233 bytes añadidos ,  hace 1 año
 
== Participantes ==
{| class="wikitable" style="width:46em;"
! style="width:4em;" | Fecha
! Artistas
|-
! 13 de mayo de 1995
|
{{columnas}}
* Deux
* [[Park Jin-young]]
* Park Mi-kyung
* Roo'ra
{{nueva columna}}
* Shin Seung-hun
* Kim Gun-mo
* N.EX.T
* Kim Jong-seo
{{nueva columna}}
* DJ DOC
* Kim Won-jun
* Shin Sung-woo
* Shin Hyo-bum
{{final columnas}}
|-
! 15 de junio de 1996
|
{{columnas}}
* Turbo
* [[Lee So-ra]]
* DJ DOC
* Kim Jung-min
{{nueva columna}}
* Green Area
* Roo'ra
* R.ef
* Kim Hyun-cheol
{{nueva columna}}
* Solid
* Kim Gun-mo
* Panic
* Idol
{{final columnas}}
|-
! 17 de mayo de 1997
|
{{columnas}}
* UPT
* Young Turks Club
* Riaa
* Zaza
* Cool
{{nueva columna}}
* Goofy
* [[Yangpa]]
* Buck
* Kim Jung-min
* Lee Ye-rin
{{nueva columna}}
* Jo Jang-hyuk
* Gu Bon-seung
* Untitle
* Ahn Jae-wook
* [[H.O.T.]]
{{final columnas}}
|-
! 23 de mayo de 1998
|
{{columnas}}
* NRG
* Taesaja
* Diva
* Yangpa
* Emerald Castle
* Yoo Seung-jun
{{nueva columna}}
* SECHSKIES
* [[S.E.S.]]
* Im Chang-jung
* Turbo
* Position
* Park Jin-young
{{nueva columna}}
* Eagle Five
* [[Shinhwa]]
* Kim Jung-min
* H.O.T.
* Lee Hyun-do
* X-Teen
{{final columnas}}
|-
! 15 de mayo de 1999
|
{{columnas}}
* god
* [[Drunken Tiger]]
* [[Park Ji-yoon]]
* Jinusean
* Clon
* Kim Min-jong
{{nueva columna}}
* [[S.E.S.]]
* SECHSKIES
* Yoo Seung-jun
* Shinhwa
* Kim Kyung-ho
{{nueva columna}}
* Kim Hyun-jung
* Sharp
* Im Chang-jung
* [[Fin.K.L]]
* H.O.T.
{{final columnas}}
|-
! 20 de mayo de 2000
|
{{columnas}}
* Moonchild
* Click-B
* SKY
* Baby V.O.X
* Im Chang-jung
* Uhm Jung-hwa
{{nueva columna}}
* Joo Young-hoon
* Lee Ji-hoon
* Jo Sung-mo
* Turbo
* Kim Hyun-jung
* [[Chakra (grupo musical)|Chakra]]
{{nueva columna}}
* 1TYM
* Kim Min-jong
* Fin.K.L
* Clon
* god
* SECHSKIES
{{final columnas}}
|-
! 2001년 5월 19일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[샤크라]]
* [[드렁큰 타이거]]
* [[엄정화]]
* [[박효신]]
* [[왁스 (가수)|왁스]]
* [[클릭비]]
* [[조장혁]]
{{col-3}}
* [[조성모]]
* [[홍경민]]
* [[샵 (음악 그룹)|샵]]
* [[임창정]]
* [[코요태]]
* [[차태현]]
* [[UN (음악 그룹)|유엔]]
{{col-3}}
* [[NRG (음악 그룹)|NRG]]
* [[싸이]]
* [[김현정 (가수)|김현정]]
* [[임재욱|포지션]]
* [[핑클]]
* [[god (음악 그룹)|god]]
{{col-end}}
|-
! 2002년 4월 20일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[클릭비]]
* [[이정현 (1980년)|이정현]]
* [[5tion]]
* [[이기찬 (가수)|이기찬]]
* [[죠앤 (가수)|죠앤]]
* [[김정민 (가수)|김정민]]
* [[강성훈]]
{{col-3}}
* [[리치 (가수)|리치]]
* [[유미]]
* [[신화 (음악 그룹)|신화]]
* [[은지원]]
* [[S.E.S.]]
* [[V6 (음악 그룹)|V6]]
{{col-3}}
* [[보아]]
* [[성시경]]
* [[이수영]]
* [[블랙 비트]]
* [[핑클]]
* [[god (음악 그룹)|god]]
{{col-end}}
|-
! 2003년 5월 17일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[박지윤 (가수)|박지윤]]
* [[김건모]]
* [[김범수 (가수)|김범수]]
* [[드렁큰 타이거]]
* [[박화요비]]
* [[성시경]]
* [[god (음악 그룹)|god]]
* [[쥬얼리]]
{{col-3}}
* [[이수영]]
* [[클릭비]]
* [[문희준]]
* [[보아]]
* [[강타]]
* [[소찬휘]]
* [[NRG (음악 그룹)|NRG]]
{{col-3}}
* [[차태현]]
* [[임창정]]
* [[쿨 (가수)|쿨]]
* [[세븐 (가수)|세븐]]
* [[린 (가수)|린]]
* [[나비효과]]
* [[김형중]]
{{col-end}}
|-
! 2004년 6월 5일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[비 (가수)|비]]
* [[이효리]]
* [[코요태]]
* [[쥬얼리]]
* [[동방신기]]
* [[테이]]
* [[이지훈 (1979년)|이지훈]]
{{col-3}}
* [[NRG (음악 그룹)|NRG]]
* [[신화 (음악 그룹)|신화]]
* [[김범수 (가수)|김범수]]
* [[체리필터]]
* [[플라이 투 더 스카이]]
* [[SG워너비]]
* [[문희준]]
{{col-3}}
* [[버즈 (대한민국의 밴드)|버즈]]
* [[마야 (가수)|마야]]
* [[플라워]]
* [[은지원]]
* [[백지영]]
* [[UN (음악 그룹)|유엔]]
{{col-end}}
|-
! 2005년 7월 9일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[이민우 (가수)|이민우]]
* [[god (음악 그룹)|god]]
* [[이재원 (가수)|이재원]]
* [[채연]]
* [[SG워너비]]
* [[소방차 (음악 그룹)|소방차]]
* [[유니]]
{{col-3}}
* [[코요태]]
* [[보아]]
* [[천상지희]]
* [[KCM]]
* [[은지원]]
* [[마야 (가수)|마야]]
* [[신혜성]]
{{col-3}}
* [[쥬얼리]]
* [[강타]]
* [[MC몽]]
* [[버즈 (대한민국의 밴드)|버즈]]
* [[배치기]]
* [[모세 (가수)|모세]]
{{col-end}}
|-
! 2006년 5월 27일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[SS501]]
* [[슈퍼주니어]]
* [[비 (가수)|비]]
* [[SG워너비]]
* [[코요태]]
* [[쥬얼리]]
* [[강타&바네스]]
{{col-3}}
* [[에픽하이]]
* [[바다 (가수)|바다]]
* [[임정희]]
* [[마야 (가수)|마야]]
* [[파란 (음악 그룹)|파란]]
* [[아이비 (가수)|아이비]]
{{col-3}}
* [[리플레이]]
* [[먼데이키즈]]
* [[이효리]]
* [[씨야]]
* [[2SHAI]]
* [[KCM]]
{{col-end}}
|-
! 2007년 6월 9일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[동방신기]]
* [[슈퍼주니어]]
* [[이효리]]
* [[에픽하이]]
* [[SG워너비]]
* [[케이윌]]
{{col-3}}
* [[배치기]]
* [[MC 스나이퍼]]
* [[윤하]]
* [[씨야]]
* [[파란 (음악 그룹)|파란]]
* [[서인영]]
{{col-3}}
* [[아이비 (가수)|아이비]]
* [[원더걸스]]
* [[이루]]
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
* [[천상지희]]
{{col-end}}
|-
! 2008년 6월 7일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[동방신기]]
* [[SS501]]
* [[슈퍼주니어]]
* [[원더걸스]]
* [[마이티마우스]]
* [[추성훈]]
{{col-3}}
* [[소녀시대]]
* [[에픽하이]]
* [[쥬얼리]]
* [[MC몽]]
* [[에이스타일]]
* [[타이푼 (음악 그룹)|타이푼]]
{{col-3}}
* [[마야 (가수)|마야]]
* [[샤이니]]
* [[배치기]]
* [[부가킹즈]]
* [[피터]]
{{col-end}}
|-
! 2009년 10월 10일<ref>당초 2009년 5월 초에 개최할 예정이였으나, 노무현 대통령 서거로 인하여, 10월 10일로 순연되었다.</ref>
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[슈퍼주니어]]
* [[2AM]]
* [[소녀시대]]
* [[샤이니]]
* [[쥬얼리]]
* [[빅뱅 (음악 그룹)|빅뱅]]
{{col-3}}
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
* [[포미닛]]
* [[채연]]
* [[휘성]]
* [[김태우 (가수)|김태우]]
* [[2NE1]]
{{col-3}}
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[MC몽]]
* [[f(x)]]
* [[박효신]]
* [[2PM]]
{{col-end}}
|-
! 2010년 5월 22일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[SS501]]
* [[2PM]]
* [[슈퍼주니어]]
* [[애프터스쿨]]
* [[소녀시대]]
* [[원더걸스]]
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
{{col-3}}
* [[포커즈]]
* [[이효리]]
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[다비치]]
* [[샤이니]]
* [[제국의 아이들]]
* [[포미닛]]
{{col-3}}
* [[f(x)]]
* [[엠블랙]]
* [[비스트 (음악 그룹)|비스트]]
* [[CNBLUE]]
* [[레인보우 (음악 그룹)|레인보우]]
* [[유키스]]
* [[비 (가수)|비]]
{{col-end}}
|-
! 2011년 5월 28일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[2PM]]
* [[파이브돌스]]
* [[FT 아일랜드]]
* [[f(x)]]
* [[미쓰에이]]
* [[김태우]]
* [[동방신기]]
* [[레인보우 (음악 그룹)|레인보우]]
{{col-3}}
* [[샤이니]]
* [[비스트 (음악 그룹)|비스트]]
* [[서인국]]
* [[시크릿 (음악 그룹)|시크릿]]
* [[씨스타]]
* [[아이유]]
* [[애프터스쿨]]
* [[유키스]]
{{col-3}}
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
* [[이루]]
* [[G.NA|지나]]
* [[케이윌]]
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[포미닛]]
* [[플라워]]
* [[김수현 (1988년)|김수현]]
{{col-end}}
|-
! 2012년 5월 12일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[보이프렌드 (음악 그룹)|보이프렌드]]
* [[에이핑크]]
* [[EXO-K]]
* [[다비치]]
* [[틴탑]]
* [[시크릿 (음악 그룹)|시크릿]]
* [[에일리]]
{{col-3}}
* [[포미닛]]
* [[2AM]]
* [[엠블랙]]
* [[비스트 (음악 그룹)|비스트]]
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
* [[B1A4]]
* [[라니아]]
{{col-3}}
* [[제국의 아이들]]
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[씨스타]]
* [[소녀시대-태티서]]
* [[인피니트]]
* [[2PM]]
* [[동방신기]]
{{col-end}}
|-
! 2013년 5월 11일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[ZE:A]]
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
* [[티아라 N4]]
* [[2AM]]
* [[샤이니]]
* [[빅스 (음악 그룹)|빅스]]
* [[유키스]]
* [[레인보우 (음악 그룹)|레인보우]]
{{col-3}}
* [[보이프렌드 (음악 그룹)|보이프렌드]]
* [[비스트 (음악 그룹)|비스트]]
* [[소녀시대]]
* [[시크릿 (음악 그룹)|시크릿]]
* [[씨스타]]
* [[포미닛]]
* [[걸스데이]]
{{col-3}}
* [[비투비]]
* [[이블]]
* [[인피니트]]
* [[스피드 (대한민국의 음악 그룹)|스피드]]
* [[B1A4]]
* [[EXO]]
* [[허각]]
{{col-end}}
|-
! 2014년 6월 7일
|
{{col-begin}}
{{col-4}}
* [[소녀시대]]
* [[EXO]]
* [[비스트 (음악 그룹)|비스트]]
* [[포미닛]]
* [[비투비]]
* [[에이핑크]]
* [[B1A4]]
* [[걸스데이]]
{{col-4}}
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[스피드 (대한민국의 음악 그룹)|스피드]]
* [[빅스 (음악 그룹)|빅스]]
* [[유키스]]
* [[레인보우 (음악 그룹)|레인보우]]
* [[블락비]]
* [[달샤벳]]
* [[베스티]]
{{col-4}}
* [[탑독]]
* [[포커즈]]
* [[인피니트]]
* [[GOT7]]
* [[소년공화국]]
* [[타이니지]]
* [[제국의 아이들]]
* [[세이 예스 (음악 그룹)|세이 예스]]
{{col-4}}
* [[엠파이어 (음악 그룹)|엠파이어]]
* [[씨클라운]]
* 소리얼
* [[립서비스 (음악 그룹)|립서비스]]
* [[오프로드 (음악 그룹)|오프로드]]
* [[엔소닉]]
* [[YB (밴드)|YB]]
* [[헤일로 (음악 그룹)|헤일로]]
{{col-end}}
|-
! 2015년 5월 23일
|
{{col-begin}}
{{col-4}}
* [[샤이니]]
* [[EXO]]
* [[포미닛]]
* [[인피니트]]
* [[헤일로 (음악 그룹)|헤일로]]
* [[카라 (음악 그룹)|카라]]
* [[오마이걸]]
{{col-4}}
* [[빅스 (음악 그룹)|빅스]]
* [[B1A4]]
* [[씨스타]]
* [[비투비]]
* [[베리굿]]
* [[탑독]]
* [[시크릿 (음악 그룹)|시크릿]]
{{col-4}}
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[GOT7]]
* [[레드벨벳 (음악 그룹)|레드벨벳]]
* [[EXID]]
* [[소나무 (음악 그룹)|소나무]]
* [[방탄소년단]]
* [[스피드 (대한민국의 음악 그룹)|스피드]]
{{col-4}}
* [[소년공화국]]
* [[러블리즈]]
* [[나인뮤지스]]
* [[몬스타엑스]]
* [[씨엘씨]]
* [[투포케이]]
{{col-end}}
|-
! 2016년 6월 4일
|
{{col-begin}}
{{col-4}}
* [[EXO]]
* [[태민]]
* [[마마무]]
* [[남우현]]
* [[헤일로 (음악 그룹)|헤일로]]
* [[여자친구 (음악 그룹)|여자친구]]
* [[에이프릴 (음악 그룹)|에이프릴]]
* [[오마이걸]]
* [[조정민 (가수)|조정민]]
{{col-4}}
* [[빅스 (음악 그룹)|빅스]]
* [[B1A4]]
* [[뉴이스트]]
* [[비투비]]
* [[티아라 (음악 그룹)|티아라]]
* [[레드벨벳 (음악 그룹)|레드벨벳]]
* [[세븐틴 (음악 그룹)|세븐틴]]
* [[다이아 (음악 그룹)|다이아]]
* [[디셈버 (음악 그룹)|디셈버]]
{{col-4}}
* B.I.G
* [[피에스타 (음악 그룹)|피에스타]]
* [[소년공화국]]
* [[러블리즈]]
* [[씨엘씨]]
* [[투포케이]]
* [[NCT (음악 그룹)|NCT]]
* [[라붐 (음악 그룹)|라붐]]
* [[아이오아이]]
{{col-4}}
* [[홍진영]]
* [[임팩트 (음악 그룹)|임팩트]]
* [[워너비]]
* [[베리굿]]
* [[로미오 (음악 그룹)|로미오]]
* [[타히티 (음악 그룹)|타히티]]
* [[에이션]]
{{col-end}}
|-
! 2017년 6월 3일
|
{{col-begin}}
{{col-4}}
* [[터보 (음악 그룹)|터보]]
* [[태민]]
* [[EXO]]
* [[레드벨벳 (음악 그룹)|레드벨벳]]
* [[NCT 127]]
* [[CLC]]
* [[브레이브걸스]]
{{col-4}}
* [[다이아 (음악 그룹)|다이아]]
* [[소나무 (음악 그룹)|소나무]]
* [[라붐 (음악 그룹)|라붐]]
* [[아스트로 (음악 그룹)|아스트로]]
* [[세븐틴 (음악 그룹)|세븐틴]]
* [[로미오 (음악 그룹)|로미오]]
* [[스누퍼]]
{{col-4}}
* [[빅플로]]
* B.I.G
* [[빅스 (음악 그룹)|빅스]]
* [[비투비]]
* [[트와이스]]
* [[NCT DREAM]]
* [[투포케이]]
{{col-4}}
* [[오마이걸]]
* [[에이프릴 (음악 그룹)|에이프릴]]
* MAP6
* [[우주소녀]]
* [[프리스틴]]
* [[구구단 (음악 그룹)|구구단]]
{{col-end}}
|-
! 2017년 11월 4일
|
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[다이아 (음악 그룹)|다이아]]
* [[라붐 (음악 그룹)|라붐]]
* [[아스트로 (음악 그룹)|아스트로]]
* [[B.A.P]]
* [[헤일로]]
* [[워너원]]
* [[NRG (음악 그룹)|NRG]]
* [[DJ DOC]]
* [[백지영]]
{{col-3}}
* [[레드벨벳 (음악 그룹)|레드벨벳]]
* [[뉴이스트 W]]
* [[EXO-CBX]]
* B.I.G
* [[몬스타엑스]]
* [[TRCNG]]
* [[위키미키]]
{{col-3}}
* [[에일리]]
* [[선미]]
* [[CLC]]
* [[프리스틴]]
* [[EXID]]
* [[구구단 (음악 그룹)|구구단]]
* [[빅스 (음악 그룹)|빅스]]
* [[비투비]]
{{col-end}}
|-
! 12 de mayo de 2018
|
{{columnas}}
* [[Lee Tae-min]]
* [[Lovelyz]]
* [[Seventeen (grupo musical)|Seventeen]]
* [[Mamamoo]]
* [[GFriend]]
* TRCNG
* [[Dia (grupo musical)|DIA]]
* [[Red Velvet]]
* Unit T
* [[Astro (grupo musical)|Astro]]
{{nueva columna}}
* Halo
* 24K
* UNB
* Fromis 9
* [[The Boyz]]
* Dreamcatcher
* Bigflo
* [[Golden Child]]
* MXM
{{nueva columna}}
* MYTEEN
* IN2IT
* IZ
* RAINZ
* [[Younha]]
* [[Wheesung]]
* Sha Sha
* LIPBUBBLE
* [[NCT]]
{{final columnas}}
|-
|}
 
== Referencias ==