Diferencia entre revisiones de «Dap Prampi Mesa Chokchey»

magnífica, maravillosa!.
=== Pronunciación en camboyano ===
Chiəm krɑhɑɑm craal <br>
sraoc sarəp Kronkroŋ wiəl Kampuciə miəto-phuum <br>
Chiəm kamməkɑɑ kasekɑɑ dɑɑ qutdɑm <br>
chiəm yuttə-cu ˘ əncu˘ən yuttə-niərii paqtewopaqtewo˘ət. ˘ ət.
Chiəm prae klaay ciə kɑmhəŋ Klanklaŋ Klaaklaa <br>
tɑɑ sou mumu˘əh ˘mut əh mut<br>
Dɑp-cochecito-pii meesaa kraom tu ˘ ˘ ən paqtewo ət
Dɑp-pram-pii meesaa kraom tu˘əŋ paqtewo˘ət <br>
chiəm rumdɑh qɑmpii phiəp kñom kei.
Ce ˘ əyoo! Ce ˘ əyoo! Dɑp-cochecito-pii meesaa cocinar cəy
Ce˘əyoo! Ce˘əyoo! Dɑp-pram-pii meesaa cook-cəy <br>
mɔhaa qɑhcaa miən nəy thom-Theentheeŋ <br>
ləə samay Qɑŋkɔɔ!
 
Yəəŋ ruəp-ruəm kniə <br>
kɑɑ-Saansaaŋ Kampuciə nɨŋ sɑŋkum tməy bɑɑwɑɑ <br>
prɑciə thɨppətay-thɨppətay saa-mɔɔ-phiəp nɨŋ yuttə-thɔə <br>
taam miəkiə MCAHmcah kaa qaekkəriəc rɨŋ ˘ mo əmmo˘əm.
Dac Pdacñaa khaat kaapiə miəto-phuum
 
tɨk dəy qutdɑm paqtewo ˘ ət dɑɑ de ejecución rɨəŋ!
Dac Pdacñaa dac khaat kaapiə miəto-phuum <br>
Ce ˘ əyoo! Ce ˘ əyoo! Ce ˘ əyoo! Kampuciə tməy
tɨk dəy qutdɑm paqtewo ˘ ətpaqtewo˘ət dɑɑ de ejecución ruŋ-rɨəŋ!
prɑciə-thippətay sɑmboo tkom tkaəŋ
Pdacñaa Croon krɔwii tu ˘ ˘ ən paqtewo ət krɑhɑɑm KPU ˘ əh laəŋ
Ce˘əyoo! Ce˘əyoo! Ce˘əyoo! Kampuciə tməy <br>
Saan miəto-phuum yəəŋ qaoy cɑmraən botín plɑh
prɑciə-thippətay sɑmboo tkom tkaəŋ <br>
mɔhaa de ejecución rɨəŋ mɔhaa qɑhcaa!.
Pdacñaa crooŋ krɔwii tu˘əŋ paqtewo˘ət krɑhɑɑm kpu˘əh laəŋ <br>
Saansaaŋ miəto-phuum yəəŋ qaoy cɑmraən botínloot plɑh <br>
mɔhaa de ejecución ruŋ-rɨəŋ mɔhaa qɑhcaa!.
|}
 
==Enlaces Externos==
Usuario anónimo