Diferencia entre revisiones de «Die Stem van Suid-Afrika»

!scope=col|{{lang|af|''Die Stem van Suid-Afrika''}} {{af}}
!scope=col|{{lang|en|''The Call of South Africa''}} (en inglés)
!scope=col|{{lang|es|''The CallLa ofLlamada Southde AfricaSudáfrica''}} (Traducción)
|-
|{{<poem>{{lang|af|Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
Met ons land en met ons nasie
Sal dit wel wees, God regeer.}}</poem>}}
|{{<poem>{{lang|en|Ringing out from our blue heavens,
From our deep seas breaking round,
Over everlasting mountains,
In Thy way to do Thy will.}}</poem>}}
|
{{<poem>{{lang|es|Zumbido hacia fuera de nuestros cielos azules,
Desde nuestros mares profundos romper ronda,
Sobre montañas eternas,
33

ediciones