Lenguas bolé-tangalé

subgrupo de lenguas chádicas occidentales habladas en Nigeria

Las lenguas bolé-tangalé son un grupo de lenguas chádicas occidentales habladas en Nigeria.

Lenguas bolé-tangalé
Distribución geográfica África subsahariana, Occidental
Países Bandera de Nigeria Nigeria
Hablantes ~781 000 (2009)
Filiación genética

Afroasiático
  Chádico
    Chádico Occ.

      L. Bolé-Tangalé
Subdivisiones Bolé
Tangalé
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas


ClasificaciónEditar

Las bolé-tangalé son un subgrupo de chádicas occidentales. Internamente se dividen en dos ramas:Comparación léxicaEditar

Los numerales en diferentes lenguas bolé-tangalé son:[1]

GLOSA Bolé Tangalé PROTO-
BT
Bolé Geruma Galambu Kholok Ngamo Nyam Dera Tangalé Kupto Kwami
'1' móoɗì múuri (ɗók) mòɗi mɔ̀dɔ́ ɗuwey dɔk ɗékkíré múndí *mooɗi
'2' bòláu m̀bàalú m̀bàál pèlòw bòlò fùllúk (rap) (ràp) fáláw póllów *(m)baalu
'3' kúnùm kúnú kúun bùnùm kùnû kùnúŋ kunu kúnuŋ kùnùŋ kúnúm *kunum
'4' pòɗɗó fúɗú páryá pèeròw hɔ̀ɗò hɔ̀dúk paraw pàdàó fàɗàw póɗòw *paɗaw
'5' bàɗì bàaɗì bòorí faàr bât hwàt bât fùwàt fáat páaɗí *baaɗi
'6' bàššimóoɗì bècə́m bɪ́címɪ́n foòròmìnì bàʔàʃìmòɗi
(5+1)
fármé byême pàíndì fáyɗìn páyíndì *
'7' báawúló bàzə̀mbàalú
(5+ 2)
bùcù m̀bàl
(5+2)
paàlìlàw babìlò
(5+2)
fáró fùllúk
(5+2)
bwelà pèláù fáyláw pópíllów *
'8' póorɗó
(2x4)
húrɗú hórró pìrpìròw hɔɔrɗò
(2x4)
húrú ɡùdùk
(2x4)
torìmen pàpádà
(2x4)
fàrfìɗòw pówùrɗòw *
'9' ɓòonùm ɓár jà bàryà múuri
(10-1)
kómbóy ɓònù láɡó mɔ̀dɔ́
(10-1)
wan-
ɗumwe
làmbùdà lèbìɗà làmbáɗà *
'10' bìmbáɗí ɓáráɗì bár ɓùmmò bimbaɗ
(2x5)
kùumò ɡûm ɡ͡bɔmɔ kómó kúmó *

ReferenciasEditar

  1. Afro-Asiatic Numerals Archivado el 30 de octubre de 2013 en Wayback Machine.

BibliografíaEditar