Lenguas bongo-bagirmi

Las lenguas bongo–bagirmi son el principal subgrupo dentro de la familia sudánica central con cerca de cuarenta lenguas. Incluye a las lenguas bagirmi (como el naba) y a las lenguas sara entre otras.

Lenguas bongo-bagirmi
Distribución geográfica África oriental
Países Bandera de República Democrática del Congo RD del Congo
Bandera de Chad Chad
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur
Filiación genética

Nilo-Sahariano
  Sudánico central
    Occidental

      Bongo-Bagirmi
Subdivisiones Bongo-Baka
Kara
Bagirmi
Sara
Doba
Kaba
Vale
Sinyar
Yulu
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

ClasificaciónEditar

Las lenguas bongo-bagirmi han sido poco estudiados, y existe poco acuerdo sobre su clasificación interna debido a la falta de datos. El esquema que sigue es una propuesta de Lionel Bender, tal como la resume Blench (2000):

Ethnologue considera agrupa todas las ramas excepto el bongo-baka, el kara y el sinyar bajo el término Sara–Bagirmi, y muchas otras lenguas son clasificadas de manera diferente a como lo hacen Bender y Blench.

Comparación léxicaEditar

Los numerales para subgrupos de lenguas bongo-bagirmi son:[1]

GLOSA Bongo-Baka Bagirmi Vale-Luthos
Baka Bongo Jur
Mödö
PROTO-
BONGO
Bagirmi
(Bʼarma)
Kenga Naba PROTO-
BAGIRMI
Luthos Vale PROTO-
VL
'1' ké̘ɗò kɔ̀tʊ́ kɔ̀tɔ́ *kɔɗo~
*kɛɗo
kɛ́ɗɛ̀ kàlāŋ fèné *kaɗa ɗóí kīɗá *kɛɗa
'2' ɡ͡bʀ͡ʙɛ̀ ŋɡɔ̀r rḯyö́ *ɾiyo sapi dìó rìyó *ɾiyo zíò díyò *diyo
'3' ɔ̀tà mʊ̀tːà mòtá *mota mtá mɔ̀tɔ́ mɔ̀tɔ́ *mɔta mútà mùtá *muta
'4' ɛ̀sɔ̀ ʔɛ́w sòwɔ́ *sowo sɔ̄ː sɔ́ *sɔː sɔ́ *sɔ
'5' ìɲì múì mùyí̈ *muyi mīː móy *mi~
*moi
*mi
'6' 5+1 dɔ̀kɔtʊ́ mòdɔ́ːkɔ̀tɔ́ *dɔm+1 mìká mɛ̀cɛ́ míʃà *mi-ka 5+1 5+1 *5+1
'7' 5+2 dɔ́ŋɡɔr mòdɔ́mòrḯyö́ *dɔm+1 tʃílí cīlí sī̄lí *čili kál m͡bákàɗɛ̀
8-1
5+2 *
'8' 5+3 dɔ̀mʊ́tːà mòdɔ́ːmòtá *dɔm+3 marta mārtá rātá *marta m͡bákàɗɛ́ ɗɔ̄ɗɔ̄sɔ́ *5+3
'9' 5+4 dɔ̀mʔɛ́w mòdɔ́mòsòwɔ́ *dɔm+4 doso jɛ́rnàŋ rɔ̄fó *do+sɔː kál ɓú
10-1
kàmnànɡà
kīɗá (10-1)
*2x4(?)
'10' sɔ̀kɔ́ kɪ̀ː ɓùtë́ *ɓu-(?) dòk kemɛ́ sīk *sik ɓú ɓúfú *ɓu-
GLOSA Sara PROTO-
SARA
Bébot Bediond Gulay Kaba Kaba
deme
Kaba
na
Mango Mbay Ngam Ngambay Sar
'1' káre kárē kérē kaára ɗíyá kárē kárē kə́rā kóɡīí kàrā kóɡīí *kare
'2' ɟó jōó jōó joːà jōó jōó jōó dīyó jōó jōó *joː
'3' mɨ̀té mə̀tá mùtœ́ moètàː mùtɔ́ mùtá mɨ̀tə́ mə̀tá mə̀tá mùndá mə̀tá *mɨta
'4' sɔ́ː sɔ́ sɔ́ sóà sɔ̀ɔ́ sɔ̀ɔ́ sɔ́ sɔ̄ɔ́ sɔ́ sɔ́ sɔ́ *sɔː
'5' mḭ́ː mïù mìí mìí mḭ̄́ḭ *miː
'6' mɛ̰hɛ mêhḛ́ mèhé̯ mïìsàːn mìi kàlí màhá mèhẽ́ kə́-bɔ̀y-dètə́ mêhḛ́ mìsã́/
màhã́
mèhé̯ *misã́
*mihã
'7' sɨrí sīrí sìrí sirïù mìí já jó mìtə́kə́jə́ sīrí tènə̀-mə̀tá sīrí sīrí sìrí *siri
'8' ɟiɟó jī jōó sɔ́sɔ́ jijoːà sàlānjā sàlīnjā jī̄-nàɲ-jōó jī-jōó sɔ́sɔ́ jī̄-này-jōó sɔsɔ *sɔsɔ /
*ji joː
'9' ɟikáre jī kárē jī kérē jikaàra dɔ̀ kám dàhábú jī̄-nàɲ-kárē jī-kə́rā ndōhó jī̄-này-kárā ndōkó *ji kare
'10' dɔ̀ɡɨ dɔ̀ɡə̀ dɔ̀ɡə̀ dóèkuè dɔ̀ɡɔ̀ dɔ̀ɡɔ̀ dɔ̀ɡɨ̀ kə̀lá kùtə̀ dɔ̀ɡə̀ kùtə̀ *dɔɡə/
kutə

ReferenciasEditar

  1. «Central Sudanic Numerals (E. Chan)». Archivado desde el original el 12 de febrero de 2012. Consultado el 17 de febrero de 2013. 

BibliografíaEditar

Enlaces exterioresEditar