Abrir menú principal

Lucio Apronio Cesiano (en latín, Lucius Apronius Caesianus) fue un senador romano de la primera mitad del siglo I, que desarrolló su carrera política bajo los imperios de Tiberio, Calígula y Claudio I.

Era hijo de Lucio Apronio, homo novus y consul suffectus en 8, bajo Augusto, además de procónsul de la provincia de África en 21, donde combatió contra los numidas de Tacfarinas, expedición a la que fue acompañado por su hijo, quien sirvió como jefe de las tropas auxiliares de su padre, contribuyendo a la victoria y a la concesión a éste de los ornamenta triumphalia por Tiberio.[1]

Esta contribución a la victoria de su padre le valió ingresar en el colegio de los VII viri epulones en Roma, dedicando a Venus Erucina una inscripción conmemorando esos ornamenta triumphalia de su padre.[2]

Su amistad con Sejano facilitó que en 32 fuese elegido pretor, llegando a burlarse de la calvicie del emperador Tiberio durante las fiestas de la Floralia.[3]​ Su carrera culminó en 39 como consul ordinarius, junto con Calígula.[4][5]

NotasEditar

 1. Tácito, Ann., III, 21, 4: et dum ea ratio barbaro fuit, inritum fessumque Romanum impune ludificabatur: postquam deflexit ad maritimos locos, inligatus praeda stativis castris adhaerebat, missu patris Apronius Caesianus cum equite et cohortibus auxiliariis, quis velocissimos legionum addiderat, prosperam adversum Numidas pugnam facit pellitque in deserta.
 2. CIL X 7257, Erice (Italia): [L(ucius) Apronius L(uci) f(ilius) Caesian]us VIIvir e[pulonu]m / [-- Vene]ri Erucinae [d(onum)] d(edit) / [a patre hic missus Libyae procon]sule bella / [prospera dum pugnat cecidit Maurus]ius hostis // Felicem gladium [tibi qui patrisque dicavit] / Aproni effigiem [natus belli duce] duxque / hic idem fuit hic i[usto certamine vi]ctor / praetextae posita[e causa pariterque re]sumptae / septemvir puer han[c genitor quam rite r]o< g = C >arat / Caesar quam dedera[t vestem tibi sancta rel]i< q = C >ui[t] // Divor[um ---] / mut[ua ---] / filius Aproni mai[or quam nomine factis] / Gaetulas gentes q[uod dedit ipse fugae] / effigiem cari genitor[is diva locavit] / Aeneadum alma paren[s praemia iusta tibi] / armaque quae gessit scuto [per volnera fracto] / quanta patet virtus ens[is ab hoste rubet] / caedibus attritus consummatque [hasta tropaeum] / qua cecidit < p = F >os(s)u< s = I > barbar[us ora ferus] / quo nihil est utrique magis vener[abile signum] / hoc tibi sacrarunt filius atqu[e pater] / Caesaris effigiem posuit p[ar cura duorum] / certavit pietas su[mma in utroque fuit] // [curante] L(ucio) Apronio [----
 3. Dion Casio, LVIII, 19, 1.
 4. Dión Casio LIX, 13 2.
 5. Así lo indican las inscripciones:
  • CIL VI 2029 = CIL VI 2033 = CIL VI 2036 = CIL VI 32346 = AE 1898, 138 = AE 1898, 139 = AE 1898, 140 Roma (Italia): C(aio) Caesare Aug(usto) [Germ]anico (iterum) / L(ucio) Apronio Ca[esia]no co(n)s(ulibus) / Appius Iunius Silanu[s] mag(ister) fratr(um) Arval(ium) / K(alendis) Ian(uariis) / [L(ucius) Salvius Otho flamen] et promagi[s]tr[o collegii] / [fratr(um) Arvali]um [nomine immolavit in Capitolio] / [ob con]sulatum (alterum) [C(ai) Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici) Iovi O(ptimo) M(aximo)] / [bove]m marem Iuno[ni vaccam Minervae vaccam] / [an]te statuas consula[res item bovem marem] / [div]o Aug(usto) ad templum no[vom immolavit] / [ // a(nte) (diem) III K(alendas) Febr(uarias)] / [L(ucius) Salvius Otho flamen et promagistro collegii] / [fratrum Arvalium nomine natali Iuliae Aug(ustae)] / [in Capitolio Iovi O(ptimo) M(aximo) b]ovem marem imm[olavit] / [adfuerunt ----Taurus S]tatilius Corvin[us] / [---]s Paullus Fabius P[ersicus] / [pr(idie) I]dus Febr(uarias) / [L(ucius) Salvius Otho flamen] et promagistro c[ollegii] / [fratrum Arvalium] nomine natal[i Antoniae Aug(ustae)] / [in Capito]lio Iovi O(ptimo) M(aximo) bov[em marem] / [immolavit] / [adfuerunt Paullus F]abius Persicus Ta[urus Statilius] / [Corvinus C(aius) Cae]cina Largus P(ublius) M[emmius Re]/[gulus] / [a(nte) d(iem) XV] K(alendas) Apriles / [L(ucius) Salvius Otho flame]n et promagistro c[ollegii] / [fratrum Arvalium] nomine quod hoc [die C(aius) Cae]/[sar Augustus German]icus ab senatu im[perator appel]/[latus est in Capitolio] Iov[i] bovem [marem Iunoni vaccam] / [Minervae vaccam immolavit] / [ // L(ucius) Salvius Otho flamen et promagistro collegii] / [fratrum Arvalium nomine in Capitolio] / [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) bovem marem Iunoni vaccam] / Minervae vaccam [Saluti vaccam] / divo Augusto bovem [marem item] / in templo Concordiae [vaccam item in] / Palatino divo Augusto b[ovem marem] / [et] ad aram Providentia[e Augustae] / [vac]cam immolavit / [adfuer]unt Cn(aeus) Domitius Ca[ecina Largus] / [Taurus] Statilius Corvinus / [a(nte) d(iem)] VI[I ----] K(alendas) Novembr(es) / [L(ucius) Salvius Otho f]lamen et promagistro / [collegii fratr]um Arvalium nomine in / [Capito]lio natali Agrippinae Germanic[i] / [Caes]aris matris C(ai) / [Ger]manici bovem marem immolavit / adfuerunt Cn(aeus) Domitius Paullus Fabi/us Persicus C(aius) Caecina Lar[gus] / a(nte) d(iem) VI K(alendas) Novembr(es) / ob detecta nefaria con[silia in C(aium) Germa]/[nic]um Cn(aei) Lentuli Gae[tulici ---] / [L(ucius) Salvius] Otho flam[en et promagistro] / [collegii] fratrum [Arvalium nomine ----] / [---- immolavit
  • CIL X 6638 = InscrIt, 13-1, 31 = InscrIt. 13-2, 26 = AE 2000, 55, Anzio (Italia): -----]bus m[ // [Ti(berio) Caesare Aug(usto) co(n)s(ule)] / [---] II / [---]s II / [---]s Lycorei f(ilius?) / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [---] II / [Camillo Arruntio Cn(aeo) Domit]io co(n)s(ulibus) / [ // ] topiar[ius] / [---] librari[us] / [---]s topiarius / [---] topiarius / [--- dis]pensator pro / [m]agistrat[u] / [p]osuit V[---] / [---]us [ // ]N / [---] in hunc / [annum allect]us ut esset II dec(urio) / [Cn(aeo) Acerro]nio C(aio) Pontio co(n)s(ulibus) / [---]II a supellectile / [---] atriensis / [---]cnius atriensis / [---]x atriensis / [pro mag(istro)] ex d(ecreto) d(ecurionum) allec(tus) HS oo(mille) atri(ensis) / [---]aeus top(iarius) / [Hy]mnus pedis(e)q(uus) Delp(ianus) / [---]irtus l(ibertus) a bi(bliotheca) // M(arco) Aq(u)ila I[uliano] / P(ublio) Nonio Aspren[ate co(n)s(ulibus)] / Epaphroditus Chr[est(ianus)] / Eros glutina(tor) / Aphrodisius glutinat(or) / Dorus atr(iensis) / C(aio) Caesare Aug(usto) Germanico / L(ucio) Apronio Caesiano co(n)[s(ulibus)] / Anthus top(iarius) II / Tiro atr(i)e(n)s(is) / [---]s t[op(iarius)] / Onesimus medic(us) / Epaphroditus Chrest(ianus) II / Epaphroditus Tertian(us) / pro magi(stratu) ex d(ecreto) d(ecurionum) HS oo(mille)DC / Speratus liber(tus) marg(aritarius) / [C(aio)] Caesare Aug(usto) Ge[rm(anico) co(n)s(ule)] / Delphus procu[rat(or) // ] / [Fe]lix [C]aesar(is) / mensor / [e]x d(ecreto) d(ecurionum) pro mag(istratu) HS oo(mille)DC / [Ti(berius) Cl]audius Nessus II / [Ti(berius) Cla]udius Hermes / [---]a[---]hus atri[a]ri(us) / [---]igus Sextioninus / [ex] d(ecreto) d(ecurionum) pro mag(istratu) HS oo(mille)DC / Primus subvil(icus) / Attalus Fulvian(us) tect(or) / [Ti(berio)] Claudio Caesare Aug(usto) / [C(aio)] Caecina Largo co(n)s(ulibus) / [---] polit(or) / Eucratus top(iarius) / [Stabi]lio atr(iensis) / [---]nthus top(iarius) / Salvius polit(or) / Ingenus top(iarius) / Ti(berio) Claudio Caesare Aug(usto) co(n)s(ulibus) / L(ucio) Vitellio II / Zelus Aug(usti) lin[t(io)] / Claud(ius) Atimetus a bib(liotheca) / Lysimachus aedit(uus) vern(a) Ant(iatinus) / Princeps tabella(rius) / Tantalus top(iarius) / T(ito) Statilio Tauro P(ublio) Po[mpon]io Secu(n)do co(n)s(ulibus) / Trypho atr(iensis) II / Philetus aeditu(u)s Fortunarum [II] / Chresimus a b< i = Y >b(liotheca) I / Felix camp(sarius) / [A]gathopus tec(tor) I / Venustus spec(ulariarius) I / Antipater Aug(usti) l(ibertus) ex d(ecreto) d(ecurionum) HS oo(mille) // ] / Ti(berius) Iulius Grapti f(ilius) Nata[lis] / Ti(berius) Claudius Romanus / Bathyllus ver(na) Capr(ensis) a b< i = Y >bl(iotheca) / Primus Hilarian(us) a supell(ectile) / Argaeus < u = Y >ber(nator) Censorin(ianus) / Secundus tec(tor) Euporian(us) / Zora atr(iensis) / Sepunius Clarus ex d(ecreto) d(ecurionum) HS oo(mille)oo(mille) / Q(uinto) Veranio / A(ulo) Pompeio Gallo co(n)s(ulibus) / Helius atr(iensis) / Herm[es l]apid(arius) / Ti(berius) [Claud(ius) C]hrysao(n) / Phil[ippus] pavimen(tarius) / Saturninus sphaer(ista) / Gora atr(i)en(sis) / C(aius!) Antistius (!) Vetus (!) / M(arco) Suillio Nerullino co(n)s(ulibus) / Myro Aug(usti) l(ibertus) pictor / Felix Aug(usti) l(ibertus) Tuscul(anus) / Anteros tegul(arius) / Euphemus [P]allan(tianus) dispen(sator) / Ianuarius pi[c]tor / Apollonius atr(iensis) / Ti(berio) Claudio Augusto V / Ser(vio) Cornelio Orphito co(n)s(ulibus) / Nymphius Delpian(us) subvil(icus) / Aga[t]hopus On[esi]m(ianus) medic(us) / [---]us top(iarius) / [---]ius Alia(nus?) a Corin(this) / [Venustus s]pec(u)lar(iarius) II / [---] divae Augustae l(ibertus) med(icus) / [---]us Favon(ianus) ther(marius) // F] K(alendae) Iul(iae) n(efastus) Felicit(ati) in Cap[it]o(lio) / [G] VI n(efastus) / [H] V n(efastus) / [A] IV n(efas) p(iaculum) [Ara P]acis August(ae) / [c]ostitut(a) / [B] III P[op(lifugia)] / [C] pr(idie) n(efastus) ludi Apollini / comm(ittuntur) HS CCCXXC(milibus) / [D] Non(ae) n(efastus) ludi / [E] VIII n(efastus) ludi / [F] VII n(efastus) ludi / [G] VI c(omitialis) ludi / [H] V c(omitialis) ludi / [A] IIII n(efas) p(iaculum) ludi divi Iul(i) / natalis / [B] III c(omitialis) in Circo / [C] pr(idie) c(omitialis) / [D] Eid(us) n(efas) p(iaculum) mercatus dies V / [E] XVII f(astus) / [F] XVI c(omitialis) / [G X]V c(omitialis) dies Allia[e et] Fab(iorum) // E K(alendae) Aug(ustae) n(efas) p(iaculum) Ti(beri) Clau[di Caes(aris) Aug(usti) nat(alis)] / Spei Aug(ustus) Alexan(driam) / recepit / F IIII n(efas) p(iaculum) divus Iul(ius) Hisp(ania) vic(it) / G III c(omitialis) Ti(berius) Aug(ustus) I<l=N>lyrico vic(it) / H pr(idie) c(omitialis) / A Non(ae) n(efas) p(iaculum) Saluti in colle / B VIII n(efas) p(iaculum) / C VII c(omitialis) / D VI c(omitialis) / E V n(efas) p(iaculum) divus Iul(ius) Phars(ali) / vicit / F IV n(efas) p(iaculum) feriae Cereri / et Opi Aug(ustae) / G III c(omitialis) / H pr(idie) c(omitialis) / A Eid(us) n(efas) p(iaculum) Dianae in Aventino / B XIX f(astus) August(us) triump(havit) / C XIIX c(omitialis) / D XVII c(omitialis) / E XVI Portunalia n(efas) p(iaculum) fer(iae) Portun(o) / F XV c(omitialis) aedis divi Iul(i) ded(icata) / G XIV Vin(alia) f(astus) Augustus excess(it) / H XIII c(omitialis) infer(iae) L(uci) Caesaris // D [K(alendae) Sep(tembres)] f(astus) feriae Iovi / E IV n(efastus) [Aug(ustus) ad Ac]ti[um vic(it)] / F III n(efas) p(iaculum) / G pr(idie) c(omitialis) [ludi Roman(i)] comm(ittuntur) / HS DCCLX(milibus) / H Non(ae) f(astus) ludi / A VIII f(astus) [l]udi / B VII c(omitialis) [ludi] / C VI c(omitialis) lu[di] / D V c(omitialis) lu[di] / E IIII c(omitialis) lu[di] / F III c(omitialis) lud[i] / G pr(idie) c(omitialis) lud[i] / H Id(us) n(efas) p(iaculum) epuli i[ndictio] / A XIIX f(astus) infer(iae) Dr[usi Caesaris] / equor(um) [prob(atio)] / B XVII c(omitialis) in circ[o] / C XVI c(omitialis) in cir[co] / D XV n(efas) p(iaculum) in circ[o Aug(usto) hon(ores)] / cael(estes) d[ecreti] // [B K(alendae) Oct(obres) n(efastus)] / [C VI f(astus)] / [D V c(omitialis) ludi August(ales) comm(ittuntur)] / HS X(milibus) / [E IIII c(omitialis) ludi] / F [III c(omitialis)] ludi / G pr(idie) n(efastus) ludi / H Non(ae) f(astus) ludi / A VIII c(omitialis) ludi / [B] VII c(omitialis) ludi Aug(ustus) aed(em) Apol(linis) / dedicavit / [C VI c(omitialis)] infer(iae) Germanic(i) / [D V Med(itrinalia) n(efas) p(iaculum)] / [E IIII] Aug(ustalia) n(efas) p(iaculum) [i]n circo / [G pr(idie)] f(astus) / [H Eid(us)] n(efas) p(iaculum) / [A XVII] f(astus) vernar(um) dies fest[us] / [B XV]I c(omitialis) / [C X]V c(omitialis) / [D XIIII] ar(milustrium) n(efas) p(iaculum) divus Aug(ustus) tog(am) / [v]irilem sum(psit) / A K(alendae) Nov(embres) f(astus) in circo / B IIII f(astus) / C III c(omitialis) / D pr(idie) c(omitialis) lud(i) pleb(ei) com(mittuntur) HS DC(milibus) / E Non(ae) f(astus) ludi / F VIII f(astus) ludi Agripp(inae) Iul(iae) nat(alis) / G VII [c(omitialis)] ludi / H V[I] c(omitialis) ludi / A V c(omitialis) ludi / B IIII c(omitialis) ludi / C III c(omitialis) ludi / D pr(idie) c(omitialis) ludi / E Id(us) n(efas) p(iaculum) epulum indicitur / F XIIX f(astus) equor(um) prob(atio) / G XVII c(omitialis) in circ(o) / H XVI c(omitialis) in circ(o) Ti(beri) Aug(usti) natal(is) / A XV c(omitialis) in circ(o) Sol in Sagitt(ario) / B XIV c(omitialis) mercatus / G K(alendae) Dec(embres) n(efastus) / H IV n(efastus) / A III n(efastus) / B pr(idie) f(astus) / C Non(ae) f(astus) / D VIII f(astus) / E VII c(omitialis) / F VI c(omitialis) / G V c(omitialis) / H IV c(omitialis) / A III ag(onalia) n(efas) p(iaculum) / B pr(idie) [f(astus)] / C Id(us) n(efas) p(iaculum) Tel[luri et Cereri] / D XIX f(astus) / E XIIX con[s(ualia) n(efas) p(iaculum)] / F XVII [c(omitialis)]
  • TPsupp. 41 Pompeya (Italia): [C(aio) C]aesare Augusto Ger(manico) L(ucio) / [Apro]nio Ca[e]siano co(n)s(ulibus) / pr(idie) Non(as) Febr(uarias) / C(aius) Sulpi[ci]us Faustus testatus / est s[e] exibuisse p[ecu]/dem signatam cum / mustis [-]a[-----] / Prisco et [----

BibliografíaEditar

 • P. von Rhoden, "L. Apronius L. f. Caesianus 6)", RE, vol. II.1 Stuttgart, 1895, cols. 273-275.
 • Der Neue Pauly, vol. I, Stuttgart, 1999, col. 916.
 • Bengt E. Thomasson, Fasti Africani, Senatorische und ritterliche Ämter in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Estocolmo, 1996, pp. 29, 37. ISBN 91-7042-153-6.


Predecesor:
Marco Aquila Juliano y Publio Nonio Asprenas
Cónsul del Imperio romano
junto con Calígula II

38
Sucesor:
Calígula III y sine collega