Marco Antonio Híbero

Marco Antonio Híbero (en latín Marcus Antonius Hiberus) fue un senador romano del siglo II, que desarrolló su carrera política bajo los imperios de Trajano, Adriano y Antonino Pío.

Marco Antonio Híbero
Información personal
Nacimiento Siglo Ijuliano Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Político Ver y modificar los datos en Wikidata
Cargos ocupados

CarreraEditar

Su primer cargo conocido fue el de consul ordinarius en 133, bajo Adriano.[1]​ Poco después, dentro del contexto de la guerra adrinea contra los judíos de 132-135, fue designado gobernador de la provincia Moesia Inferior,[2]​ en el bajo Danubio, desempeñando sus funciones entre los años 136 y 139,[3]​ ya bajo Antonino Pío, quien le sustituyó al poco de ascender al trono. Se desconoce su carrera posterior.

NotasEditar

 1. Así lo indican las siguientes inscripciones:
  • CIL VI 10299 = InscrIt. 13-1, 33 = AE 1981, 25, Roma (Italia):-----] / [lustr(um) XXVII] / [co(n)s(ules)] / [M(anius) Acilius Glabrio] / [C(aius) Bellicius Torquatus] / [M(arcus) Valerius Asiaticus II] / [L(ucius) Epidius Aquilinu]s / [M(arcus) Annius Verus] III / [C(aius) Eggius Ambib]olus / [T(itus) Atilius Titia]nus / [M(arcus) Gavius Ga]llican(us) / [L(ucius) Nonius Aspr]enas II / [M(arcus) Annius Lib]o / [q(uin)]q(uennales) / [G]allus / [---]erus / [---C]haroti / [--- Epa]gathus / [---]rus / [---- /
  / -----] / [lu]str(um) XXIIX / co(n)s(ules) / [P(ublius) Iu]ventius Celsus II / [L(ucius)] Neratius Marcellus I[I] / Q(uintus) Fabius Catullinus / M(arcus) Flavius Aper / M(arcus) Antonius Rufinu[s] / Ser(vius) Laena(s) Pontianu[s] / 'C(aius) Serius Augurinu[s] / C(aius) Trebius Sergianu[s] / C(aius) Antonius Hiberu[s] / P(ublius) Mummius Sisenn[a] / quinq(uennales) / M(arcus) Valerius Regill[us] / C(aius) Iulius Clem[ens] / M(arcus) Iunius Succe[ssus] / M(arcus) Minicius Marc[---] / C(aius) Septicius Dor[---] / M(arcus) Ulpius Par[----] / [lust]r(um) XX[IX] / [---- / / [lustr(um) XXXXII(?)] / [co(n)s(ulibus)] / [Anullino II et Frontone] / [Severo et Victorino] / [Muciano et Fabiano] / [Imp(eratoribus) Severo III et Antonino] / [Plautiano II et Geta II] / [quin]q(uennales) / [-- Servilius Zeth]us(?) / [C(aius) Iulius Satur]ninus / [C(aius) Apuleius Philu]menus / [- Monnienius Pri]scus / [--- Fau]stinus / [in loc(o) Fausti]ni def(uncti) / [--- Iulius C]hryses / [Q(uintus) Annaeus] Philetus // ] / [quinq(uennales)] / M(arcus) [---] / Q(uintus) Ma[rcius Eutyches(?)] / T(itus) Mar[senius Adiutor(?)] / M(arcus) Sal[---] / T(itus) Flav[ius Faustinus(?)] / C(aius) Iuli[us Eutyches(?)] // [lustr(um) XXXXIV] / [co(n)s(ulibus)] / [Pompeia]no [et Avito] / [Faustino] et Ruf[ino] / [Gentian]o et Bas[so] / [Aspr]o II et Aspr[o] / [Imp(eratore) Antonino IIII et Balbino II] / [---- / / [lustr(um) XXXXVI] / [co(n)s(ulibus)] / [Imp(eratore) Antonino II et Sacerdote] II / [Imp(eratore) Antonino III et Comazon]te II / [Sabiniano et Seleuc]o / [Imp(eratore) Alexandro A]ug(usto) / [Maximo II et Aeliano] / [--- / / Lustr(um) XX[XXVII] / co(n)[s(ulibus)] / Iuliano II e[t Crispino] / Fusco II e[t Dextro] / Imp(eratore) [[A[l]ex[andro]] II et Marcello II] / [Albino et Maximo] / [Modesto II et Probo] / [----- / / lustr(um) XXXXVIII / co(n)s(ulibus) / [Imp(eratore) Al]exan[dro III et Dione II] / [Agricola et Clementino] / [Pompeiano et Paeligniano] / [Lupo et Maximo] / [Maximo et Paterno] / [-----------
  • CIL VI 13505 Roma (Italia): L(ucius) Balbilius Numitori/anus natus pr(idie) Idus Maias / Antonio Hibero et / Mummio Sisenna co(n)s(ulibus) / decessit VII K(alendas) Ianuarias / Orfito et Prisco co(n)s(ulibus) / q(ui) vix(it) an(nos) XVII m(enses) VII d(ies) XII / Numitoria Cleopatra mater / infelicissima fecit // Diis(!) Manibus / M(arcus) Crispinius Hermes fecit / se vi< v = B >o et sibi et suis et liber/tis libertabusq(ue) posteris/que eorum h(uic) m(onumento) d(olus) m(alus) a(besto) / in fronte p(edes) XII in agro p(edes) XIII
  • CIL XI 3898, Capena (Italia): [M(arco) Antonio] Hiber[o et P(ublio)] / [Mummio Si]senna [co(n)s(ulibus) ---] / [--- Kal(endas)] Aug(ustas) [ludos deder(unt) --] / [---]GO[-----------
  • CIL XIV 2112 = AE 1983, 181 = AE 2003, 288 = AE 2010, 26, Lanuvio (Italia): L(ucio) [Ceionio] Commodo Sex(to) Vettuleno Civica Pompeiano co(n)s(ulibus) a(nte) d(iem) V Idus Iun(ias) / [Lanuvi in] templo Antinoi in quo L(ucius) Caesennius Rufus / [patronu]s municipi(i) conventum haberi iusserat per L(ucium) Pompeium / [3]um q(uin)q(uennalem) cultorum Dianae et Antinoi pollicitus est se / [--- d]aturum eis ex liberalitate sua HS XV m(ilium) n(ummum) usum die / [natal]is Dianae Idib(us) Aug(ustis) HS CCCC n(ummum) et die natalis Antinoi V K(alendas) / [Decemb(res)] HS CCCC n(ummum) et praecepit legem ab ipsis constitutam sub tetra/[stylo A]ntinoi parte interiori perscribi in verba infra scripta / [M(arco) Antonio Hiber]o P(ublio) Mummio Sisenna co(n)s(ulibus) Kal(endis) Ian(uariis) collegium salutare Dianae / [3] et Antinoi constitutum L(ucio) Caesennio L(uci) f(ilio) Qui(rina) Rufo dic(tatore) III idemq(ue) patr(ono) / kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani) / quib[us ex s(enatus) c(onsulto) coire co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat qui stipem menstruam conferre vo/len[t unde fiant fune]ra in i< d = T > collegium coeant neq(ue) sub specie eius collegi(i) nisi semel in men/se c[onveniant con]ferendi causa unde defuncti sepeliantur / [quod bonum fa]ust[um fe]lix salutareq(ue) sit Imp(eratori) Caesari Traiano Hadriano Aug(usto) toti{us}que / [do]mu< i = S > [Aug(ustae)] nobis [n]ostris collegioq(ue) nostro et bene a< t = D >que industrie contraxerimus ut / [e]xitus d[efu]nctorum honeste prosequamur itaq(ue) bene conferendo universi consentire / debemus u[t long]o tempore inveterescere possimus tu qui nov< u = O >s in hoc collegi< um = O > / intrare vole[s p]rius legem perlege et sic intra n<e=I> postmodum queraris aut heredi tuo / controver[si]am relinquas lex{s} collegi(i) / [plac]uit universis ut quisquis in hoc collegium intrare voluerit dabit kapitulari nomine / HS C n(ummum) et vi[ni] boni amphoram item in menses sing(ulos) a(sses) V item placuit ut quisquis mensib(us) / contin[uis se]x non pariaverit et ei humanitus acciderit eius ratio funeris non habebitur / etiamsi [tes]tamentum factum habuerit item placuit quisquis ex hoc corpo/re n(ostro) pariatu[s] decesserit eum sequentur ex arca HS CCC n(ummum) ex qua summa decedent exe/quiari nomine HS L n(ummum) qui ad rogu< m = S > dividentur exequiae autem pedibus fungentur / item placuit quisquis a municipio ultra milliar(ium) XX decesserit et nuntiatum fuerit eo exire debebunt / electi ex corpore n(ostro) homines tres qui funeris eius curam agant et rationem populo reddere debebunt / sine dolo m[al]o et si qui< d = T > in eis fraudis causa inventum fuerit eis multa esto quadruplum quibus / [funeraticium] eius dabitur hoc amplius viatici nomine ultro citro sing(ulis) HS XX n(ummum) quod si longius / [a municipio su]pra mill(iarium) XX decesserit et nuntiari non potuerit tum is qui eum funeraverit testa/[tionum tabel]lis signatis sigillis civium Romanor(um) VII et probata causa funeraticium eius sa/[tis dato ampli]us neminem petiturum deductis commodi(i)s et exequiario e lege collegi(i) dari / [sibi petito a co]llegio do< l = I >us malus abesto neque patrono neque patronae neque d[omino] // Neque dominae neque creditori ex hoc collegio ulla petitio esto nisi {si} quis testamento heres / nomina[tu]s erit si quis intestatus decesserit is arbit{e}rio quinq(uennalis) et populi funerabitur / item placuit q[ui]squis ex hoc collegio servus defunctus fuerit et corpus eius a domino dominav[e] / iniquitat{a}e sepulturae datum non fuerit neque tabellas fecerit ei funus imag[ina]/rium fiet item placuit quisquis ex quacumque causa mortem sibi adsciveri[t] / eius ratio funeris non habebitur / item placuit ut quisquis servus ex hoc collegio liber factus fuerit is dare debebit vini [bo]/ni amphoram item placuit quisquis magister suo anno erit ex ordine al[bi] / ad cenam faciendam et non observaverit neque fecerit is arcae inferet HS XXX n(ummum) / insequens eius dare debebit et is eius loco restituere debebit / ordo cenarum VIII Id(us) Mar(tias) natali Caesenni [---]i patris V Kal(endas) Dec(embres) nat(ali) Ant[inoi] / Idib(us) Aug(ustis) natali Dianae et collegi(i) XIII K(alendas) Sept(embres) na[t(ali) Caes]enni Silvani fratris pr(idie) N[on(as) ---] / natali Corneliae Proculae matris XIX K(alendas) Ian(uarias) na[tal(i) Cae]senni Rufi patr(oni) munic[ipii] / magistri cenarum ex ordine albi facti qu[oqu]o ordine homines quaterni ponere debeb[unt] / vini boni amphoras singulas et panes a(ssium) II qui numerus collegi(i) fuerit et sardas n[u]/mero quattuor strationem caldam cum ministerio / item placuit ut quisquis quinquennalis in hoc collegio factus fuerit is a sigillis eius temporis / quo quinquennalis erit immunis esse debebit et ei ex omnibus divisionibus partes dupla[s] / dari item scribae et viatori a sigillis vacantibus partes ex omni divisione sesquip[las] / dari placuit / item placuit ut quisquis quinquennalitatem gesserit integre ei ob honorem partes ses[qui]/plas ex omni re dari ut et reliqui recte faciendo idem sperent / item placuit si quis quid queri aut referre volet in conventu referat ut quieti et / hilares diebus sollemnibus epulemur / item placuit ut quisquis s<e=I>ditionis causa de loco in alium locum transierit ei multa es/to HS IIII n(ummum) si quis autem in obprobrium alter alterius dixerit aut tu[mul]/tuatus fuerit ei multa esto HS XII n(ummum) si quis quinquennali inter epulas / obprobrium aut quid contumeliose dixerit ei multa esto HS XX n(ummum) / item placuit ut quinquennalis sui cuiusque temporis diebus sollemn[ibus ture] / et vino supplicet et ceteris officiis albatus fungatur et die[bus natalibus] / Dianae et Antinoi oleum collegio in balinio publico pon[at antequam] / epulentur
  • CIL XV 471,1 a 11, Roma (Italia): Hib(ero) et Sisen(na) co(n)s(ulibus) Peduc(aei) Lupul(i) / ex fig(linis) Rhodin(ianis) Caes(aris) n(ostri)
  • CIL XV 508,1 a 5, Roma (Italia): [Hib(ero) et Si]sen(na) co(n)s(ulibus) / ex pr(aediis) Ulp(i) Ulpian(i) Sal(arese)
  • AE 1903, 259 = AE 1947, 143, Beirut (El Líbano): Opp(ia) Tholomaei fil(ia) Pyrbiste vixit annis XXXIII in XVI Kal(endas) Octob(res) M(arco) Antonio Hibero et Sis< e = L >[nn]a co(n)s(ulibus)
  • AE 1983, 69, Roma (Italia): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) Ulpius / Octavius / veteranus / Cl(audia) Viruni missus / honesta missione / Hibero et Sisenna co(n)s(ulibus) / ex numero eq(uitum) / sing(ularium) Aug(usti) tur(ma) L(uci) Candi(di) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
  • AE 1994, 1519 = RMD III, 158: ------] quas / [--- i]is / [---- cu]m i(i)s / [---- dumtaxa]t sing(uli) / [ // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) / divi Nervae nepos Traianus Hadria/nus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / equitib(us) qui inter singular(es) milita/ver(unt) quibus praeest Clodius Gallus / quinis et vicenis pluribusve stipen/di(i)s emeritis dimissis honesta mis/sione quorum nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisque eorum / civitatem dedit et conub(ium) cum uxorib(us) / quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si qui caelibes essent / cum i(i)s quas postea duxiss(ent) dumtaxat / [si]nguli singulas a(nte) d(iem) VI Id(us) Apr(iles) [M(arco) A]ntonio Hibero / [P(ublio) Mu]mmio Sisenna co(n)s(ulibus) / [Val]eri filio Valerio Oesco [descript(um) et rec]ognit(um) ex tabula aenea / [quae fixa est R]omae in muro post / [templum divi Au]g(usti) ad Minervam // Ti(beri) Claudi [Menandri] / P(ubli) Atti Sev[eri] / P(ubli) Atti Festi / L(uci) Equiti Gemelli / Q(uinti) Lolli Festi / T(iberi) Villi Agath[3] / C(ai) Vettieni He[rmetis]
  • AE 2004, 203, Roma (Italia): Hib(ero) et Sisen(na) co(n)s(ulibus) / Ulp(i) Ulpiani / Sal(arese)
  • AE 2005 1716: [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici fi(lius) divi Neruae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) XVII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) a(nte) d(iem) ---- M(arco)] Anto[nio Hibero] P(ublio) Mumm[io Sisenna co(n)s(ulibus) // ----] / [C(ai) Vettieni [----
 2. Inscripciones:
  • CIL III 781= CIL III 12509, Ak-Kerman (Turquía): [Exemplum epistulae ad Tertullum] / [Misimus tibi epistulam ad Heraclitum unde intelleges quid statuerimus de immunitate quam Tyrani sibi concessam esse contendunt quam licet admittere non soleamus nisi] / [privile]gii auct[oritate perpensa et origine immu]/nitatis inspecta quod us[u receptum esse qua]/qua ratione videbatur cum iusta [moderati]/one servavimus ut neque ipsi cons[uetudi]/ne diuturna pellerentur et in poster[um] / decreta civium adsumendorum consil[iis] / praesidis provinciae c(larissimi) v(iri) perpenderentu[r] / exemplum epistulae ad Heraclitum / quamquam Tyranorum civitas or< i = E >ginem / dati beneficii non ostendat nec facile quae / per errorem aut licentiam usurpata sunt prae/scriptione temporis confirmentur tamen / quoniam divi Antonini parentis nostri litte/ras sed et fratrum Imperatorum cogitamus item / Antonii Hiberi gravissimi praesidis quod attinet / ad ipsos Tyranos quique ab iis secundum leges / eorum in numerum civium adsumpti sunt ex pri/stino more nihil mutari volumus retineant / igitur quaqua ratione quaesitam sive possessam / privilegii causam in promercalibus quoque re/bus quas tamen pristino more professionibus / ad discernenda munifica mercimoniorum eden/das esse meminerint sed cum Illyrici fructum / per ambitionem deminui non oporteat sciant / eos qui posthac fuerint adsumpti fructum / immunitatis ita demum habituros si eos legatus / et amicus noster v(ir) c(larissimus) iure civitatis dignos esse de/creto pronuntiaverit quos credimus satis a/bundequae sibi consultum si grati fuerint exi/stimaturos quod origine beneficii non quaesi/ta dignos honore cives fieri praeceperimus // "GR"
  • RMD IV, 265: ------] cu(m) i(i)s q[uas post(ea) dux(issent)] / [dumtax(at) sing(uli) sin]gul(as) // I Gall(orum) At]ecto(rigiana) et I / [--- I Fl(avia) N]umi(darum) et I / [--- et II Bracarau]g(ustanorum) et sunt / [in Moesia sub Ant]onio Hibe/[ro quinque et viginti stipendii]s emerit(is) / [dimiss(is) honesta missio(ne) quo]ru(m) nomi/[na subscripta sunt----
 3. AE 2012 1852: [Imp(erator) Caesar divi Traiani Part]hici f(ilius) divi Nerv(ae) / [nepos Traianus Hadrianu]s Aug(ustus) pont(ifex) / [max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XX c]o(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / [pedit(ibus) qui m(ilitaverunt) in] coh(ortibus) V qu(ae) appell(antur) / [--- e]t I Cil(icum) et I Thr(acum) / [Syr(iaca) et II Brac(ar)augustan(orum) et II Flavia] Britt(onum) et sunt / [in Moesia inferiore sub Antonio] Hibero quin(is) et / [vic(enis) stip(endiis)] em(eritis) dim(issis) hon(esta) / [missio(ne) quor(um) nom(ina) subscr(ipta) sunt ips]is lib(eris) post(erisque) eor(um) / [civi(tatem) ded(it) et con(ubium) cu(m) uxor(ibus) quas] tunc hab(uissent) cum / [est civ(itas) iis data aut si qui caelib(es) esse(nt)] cum i(i)s q(uas) po(stea) / [duxissent dumtaxat sing(uli) singu]las // a(nte) d(iem) XIII K(alendas) [----] / C(aio) Ceionio Commodo Sex(to) Vet(t)uleno Pompeiano co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II Brac(ar)augustan(orum) cui prae(e)st / T(itus) Statius Lupus Ris[i]no / ex centurione Ti(berio) Claudio Claudi f(ilio) Communi Camal(a) / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in [muro] / post templum divi Aug(usti) ad Min[ervam]

BibliografíaEditar

 • P. von Rhoden, "M. Antonius Rufinus 63)", RE, vol. I, Stuttgart, 1894, col. 2632.


Predecesor:
Gayo Junio Serio Augurino y Gayo Trebio Sergiano
Cónsul del Imperio romano
junto con Publio Mumio Sisenna

133
Sucesor:
Lucio Julio Urso Serviano III y Tito Vibio Varo
Predecesor:
Sexto Julio Mayor
Gobernador romano de Moesia Inferior
136-139
Sucesor:
Julio Craso