Marco Antonio Rufino

Marco Antonio Rufino (en latín Marcus Antonius Rufinus) fue un senador romano de la primera mitad del siglo II, que desarrolló su cursus honorum bajo los imperios de Trajano y Adriano.

Marco Antonio Rufino
Información personal
Nacimiento Siglo Ijuliano Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento valor desconocido Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Político y militar Ver y modificar los datos en Wikidata
Cargos ocupados

Carrera políticaEditar

Su único cargo conocido es el de consul ordinarius en 131, bajo Adriano.[1]

NotasEditar

 1. Así lo indican las siguientes inscripciones:
  • CIL VI 157 = CIL VI 30705c = CIL VI 36746c, Roma (Italia): Ser(vio) Octavio Laenate Pontiano / M(arco) Antonio Rufino co(n)s(ulibus) / magistri Fontis Pal(atini) / M(arcus) Gellius Nicostratus IIII / L(ucius) Arruntius Primitiuus IIII / M(arcus) Ulpius Hilarus III / P(ublius) Scantius Donatus IIII / M(arcus) Falcidius Tertius III / N(umerius) Conflonius Felix Sat() II / L(ucius) Scantius Eutyches II / N(umerius) Conflonius Felix Mod() II / C(aius) Poppeus Paramon II / C(aius) Appius Abascantus I / L(ucius) Calpurnius [H]elius I // ministri [----] / Aelius Epaphra III / [---------] III / Hermes Fontei II / Eutychus Fontei II / Felix Iuliorum III / Eutychus Fontei I / Trophimus Falcidi I / Atilius Aniceti I / Statorius Aniceti I / Filumenus Subsifanias I / Mercurius Amianti I // ded(icata) K(alendis) Octobr(ibus)
  • CIL VI 10048 = AE 1957, 20 = AE 1967, 127 = AE 2006, 142 = AE 2006, 153 = AE 2008, 176, Roma (Italia): [C(aius) Appu]leius Diocles agitator factionis russatae / [nati]one Hispanus Lusitanus annorum XXXXII mens(ium) VII d(ierum) XXII / [is pri]mum agitavit in factione alb(ata) Acilio Aviola et Corellio Pansa co(n)s(ulibus) / [primu]m vicit in factione eadem M(anio) Acilio Glabrione C(aio) Bellicio Torquato co(n)s(ulibus) / [item p]rimum agitavit in factione prasina Torquato Asprenate II et Annio Libone co(n)s(ulibus) primum vicit / [in faction]e russata Laenate Pontiano et Antonio Rufino co(n)s(ulibus) summa quadriga agitavit annis XXIIII missus ostio IIII CCLVII / [vicit oo(mille)CCC]CLXII a pompa CX singularum vicit oo(mille)LXIIII inde praemia maiora vicit LXXXXII XXX(milium) XXXII ex his seiuges III XXXX(milium) XXVIII / [ex his seiuge]s II L(milium) XXVIIII inde septeiuge I LX(milium) III binarum vicit CCCXXXXVII trigas ad HS XV(milia) IIII ternarum vicit LI ad honorem venit II(milia)/[DCCCC tulit s]ecundas DCCCLXI tertias DLXXVI quartas ad HS oo(mille) I frustra exit oo(mille)CCCLI ad venetum vicit X ad albatum vicit LXXXXI inde ad HS XXX(milia) II / [rettulit quaest]um HS CCCLVIII LXIII(milium) CXX praeterea bigas mi(liarias) vicit III ad albatu(m) I ad prasinu(m) II occupavit et vicit DCCCXV successit et vicit LXVII / [praemisit et vici]t(?) XXXVI variis generibus vic(it) XXXII eripuit et vicit DII prasinis CCXVI venetis CCV albatis LXXXI equos centenarios fecit n(umero) VIIII et ducenar(ium) I / insignia eius / [---]to sibi quo anno primum quadrigis victor exstitit bis eripuit bis actis continetur Avilium Teren(tium) factionis suae primum omnium vicisse |(mille)XI ex quibus anno uno plurimum vincendo vicit / [--- at Diocles quo an]no primum centum victorias consecutus est victor CIII singularum vicit LXXXIII adhuc augens gloriam tituli sui praecessit Thallum factionis suae qui primus in factione russata / [--- at Dio]cles omnium agitatorum eminentissimus quo anno alieno principio victor CXXXIIII singularum vicit CXVIII quo titulo praecessit omnium factionum agitatores qui unquam / [certaminibus ludorum ci]rcensium interfuerunt omnium admiratione merito notatum est quod uno anno alieno principio duobus introiugis Cotyno et Pompeiano vicit LXXXXVIIII LX(milia) I L(milia) IIII XL(milia) I XXX(milia) II / [ille --- fact]ionis prasinae victor oo(mille)XXV primus omnium urbis conditae ad HS L(milia) vicit VII Diocles praecedens eum introiugis tribus Abigeio Lucido Parato L(milia) vicit VIII / [item praecedens C]ommunem Venustum Epaphroditum tres agitatores miliarios factionis venetae [qui] ad HS L vicissent XI Diocles Pompeiano et Lucido duobus introiugis L(milia) vicit / [XII(?) ille ---] factionis prasinae victor |(mille)XXV et Flavius Scorpus victor II XLVIII et Pompeius Musclosus victor III DLVIIII tres agitatores victores VI DCXXXII ad HS L(milia) vicerunt XXVIII / [at Diocles omnium agitatorum emi]nentissimus victor oo(mille)CCCCLXXII L(milia) vicit XXVIIII nobilissimo titulo Diocles nitet cum Fortunatus factionis prasinae in victore Tusco victor CCCLXXXVI L(milia) vicit IX Diocles / [in victore Pompeiano victo]r CLII L(milia) vicit X LX(milia) I novis coactionibus et numquam ante titulis scriptis Diocles eminet quod una die seiuges ad HS XL(milia) missus bis utrasque victor eminuit adque amplius / [---] suisque septem equis in se iunctis numquam ante hoc numero equorum spectato certamine ad HS L(milia) in Abigeio victor eminuit et sine flagello ali(i)s certaminibus ad HS XXX(milia) / [vicit ----]um visus esset his novitatibus duplici ornatus est gloria inter miliarios agitatores primum locum obtinere videtur Pontius Epaphroditus factionis venetae / [qui temporibus Imp(eratoris) nostri Anto]nini Aug(usti) Pii solus victor |(mille)CCCCLXVII sincularum vicit DCCCCXI ad Diocles praecedens eum victor oo(mille)CCCCLXII inter singulares vicit |(mille)LXIIII isdem temporibus / [Pontius Epaphroditus eripuit] et vicit CCCCLXVII Diocles eripuit et vicit DII Diocles agitator quo anno vicit CXXVII Abigeio Lucido Pompeiano introiugis tribus victor CIII inter / [--- inter em]inentes agitatores introiugis Afris plurimum vicerunt Pontius Epaphroditus factionis venetae in Bubalo vicit CXXXIIII Pompeius Musclosus factionis prasinae / [----- vicit] CXV Diocles superatis eis in Pompeiano victor CLII singularum vicit CXXXXIIII ampliatis titulis suis Cotyno Galata Abigeio Lucido Pompeiano introiugis quinque / victor CCCCXXXXV singularum vicit CCCLXXXXVII
  • CIL XIV 2636, Tusculum (Italia): M(arco) Pontio M(arci) f(ilio) / Quir(ina) Felici / senatori aedil(i) / munic(ipii) sodal(i) / itemq(ue) aedil(i) / et curat(ori) sodal(i) / municipes et / incol(ae) ex a(ere) c(ollato) / ob innoc(entiam) et ad/siduit(atem) ceterasq(ue) / administr(ationes) eius / posit(a) VIIII K(alendas) Iunias / M(arco) Antonio Rufino / S(ervio) Octavio Lenat[e] / cons(ulibus) // Sta(tuae) dedicat(ione) / po[pu]l[o epu]lu(m) / et mul[sum] / de[dit]
  • AE 1927, 87 = AE 1927, 175 = AE 1938, 1, Gerze (Egipto: Epimachus Longini mil(es) coh(ortis) II Theb(aeorum) |(centuria) Octavi Alexan/[d]ri [---] f[i]l[i]am / sibi natam esse Longiniam VII [K]al(endas) Ianuar(ias) quae / proxumae fuerunt ex Arsute Luci fil(ia) hospitae / suae idcirco hanc testationem interposuisse / se dixit propter districtionem mil(itiae) actum P(h)il(adelphiae) / hib(ernis) coh(ortis) II Theb(aeorum) VII Kal(endas) Ia[nuar(ias) S(ervio) Octavio] Laen[ate] / Pontiano M(arco) Antonio Rufino co(n)s(ulibus) anno XVI Imp(eratoris) Caes(aris) / Traiani Hadriani Aug(usti) mense Choeac die XXX // [Ars]ute Luci fil(io) hospita[e su]a[e id]/[cir]co hanc te[sta]tionem inter/[posui]sse se dixi[t propt]er districti/[one]m mil(itum) ac[tum P(h)il(adelphiae)] h[i]b(ernis) coh(ortis) II [Theb(aeorum)] / [VII K]al(endas) Ianuar(ias) [S(ervio) Octavio Laenate] / [Ponti]ano M(arco) Ant[oni]o Ruf[i]no co(n)s(ulibus) ann[o] / [XVI I]mp(eratoris) Caes(aris) Tra[iani Hadriani Aug(usti)] / [mens]e Choeac di[e XXX]
  • AE 1939, 3, Samotracia (Grecia): M(arco) S(ervio) Le[nate)] / Ponti[ano] / M(arco) An[tonio] / [Rufino] / [co(n)s(ulibus)] / [-----
  • RMD III, 157 = AE 1985, 991 = AE 1990, 1042 = AE 1991, 1752 = AE 1996, 1804, Volubilis (Marruecos): [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontifex maximus tribunicia potestate XV consul III pater patriae proconsul equitibus et peditibus qui militaverunt in alis --- et cohortibus IX (?) quae appellantur ---] c(ivium) R(omanorum) et I Itu[raeor(um) et I Astur(um) et Callae]cor(um) et I Lemavor(um) [et II Hispa]n(orum)] c(ivium) R(omanorum) et II S< y = V >ror(um) sagit[t(aria) et II Hispan]a c(ivium) R(omanorum) et III Astur(um) et IIII G[allor(um) et V Delma]tar(um) et su[n]t in Maureta[nia Tingitana sub ---]ganio Maximo quinis et [vicenis pluribusve] stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) hon[esta missione quorum nomin(a)] subs[cript(a) sunt] ipsi[s liberis posteris]q(ue) eor(um) civitat(em) ded[it et conubium cum uxoribus] quas [tunc habuissent cum es]t [civitas iis data // stip(endiis) e]me[r(itis)] dimis(sis) [honesta missione quorum] n(omina) subscr[i]pt(a) sunt ipsi[s liberis posterisq(ue) eor(um) civ]itat(em) dedit et conubium [cum uxoribus quas tunc ha]buissent cum est [ci]vita[s iis data aut si qui caelibes es]sent cum iis [q]uas post[ea duxissent dumtaxat sin]guli sin[gu]las a(nte) d(iem) XVI [---M(arco) Anton]io Rufino / [Ser(vio) Octavi]o Laenate Pontiano / co(n)s(ulibus) / [---]or(um) c(ivium) R(omanorum) cu[i] pr[aee]st / [---] C(ai) f(ilius) Pontianus / [ex d]ecurione / [---] Nigrino castr(is) / [descriptum et reco]gnitum [e]x tabula aenea / [quae fixa est Romae] in muro post templum / [divi Augusti ad Minerv]am

BibliografíaEditar

 • P. von Rhoden, "M. Antonius Rufinus 92)", RE, vol. I, Stuttgart, 1894, col. 2637.


Predecesor:
Quinto Fabio Catulino y Marco Flavio Apro
Cónsul del Imperio romano
junto con Sergio Octavio Lenas Ponciano

131
Sucesor:
Gayo Junio Serio Augurino y Gayo Trebio Sergiano