Lenguas lendu-mangbetu

Las lenguas lendu-mangbetu o rama oriental de las lenguas sudánicas centrales son un grupo formado por algo más de una veintena lenguas, que presumiblemente forman un grupo filogenético.

Lenguas lendu-mangbetu
Distribución geográfica África central
Países Bandera de República Democrática del Congo RD del Congo
Bandera de Chad Chad
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur
Filiación genética

Nilo-Sahariano
  Sudánico central

    Lendu-Mangbetu
Subdivisiones Lendu-Bendi-Ngiti
Mangbetu-Asoa
Mangbutu-Lese
Moru-Madi
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas

ClasificaciónEditar

Las lenguas lendu-manbetu han sido poco estudiados, y existe poco acuerdo sobre su clasificación interna debido a la falta de datos. El esquema que sigue es una propuesta de Lionel Bender, tal como la resume Blench (2000):

 • Mangbetu-Asoa: mangbetu, lombi, asoa.
 • Mangbutu-Lese (Mangbutu-Efe): mangbutu, mvuba, ndo, mamvu, lese.
 • Lendu (Lendu-Bendi-Nigiti):
 • Moru-Ma'di
  • Moru
  • Ma'di central
  • Ma'di meridional

Comparación léxicaEditar

Los numerales para subgrupos de lenguas lendu-mangbetu son:[1]

GLOSA Lendu-Bendi Mangbetu-
Asoa
Mangbutu-Lese Moru-Madi PROTO-
Lendu Ngiti Mangbetu Efe Mvuba Avokaya Keliko Logo Lugbara Ma'di Omi
(Omiti)
'1' ɗì aɪdí kana édí eɗì àlō àlō àlo àlʊ̄ àlʊ̄ àlō
'2' arɔ ɔyɔ sóːndrwé ɛ̀ɡbɛ̄ àkpe ìrì ìrɪ̀ èrì ìrɪ̀ *
'3' ɡ͡bɔ ɪ̀ɓʊ sɔ́ta tsínà ɛ̀tsɪrà na ìnā *
'4' θɔ ɪ̀fɔ sɔ́sʉa tsītɔ̀ ɛ̀tsɪrɔ̀ su ìsū *so
'5' mbə imbo tɔ́zɛrɛna tsībú ɛ̀tsɪᵐbú njī tàu nzi tòwɪ́ tòú tòwú *
'6' aza aza tɛ́nɡwɛkana tsínà tsínà màⁿzà njī-kázíyá ázyá kází ázɪ́á ázɨ́á ázɪ́á *azya
'7' àrʊ̀-ɡ͡bɔ àrʊ̀-ɓʊ̀ tónórwe tsínà tsītɔ̀ làlòɗu njī-drì-là-rì ázîrí nzi-drì-rì ázɪ́ìrɪ̀ tûdērì ázɪ́ɪ̀rɪ̀ *
'8' àrʊ̀ àrʊ̀ bɔɡɨna tsītɔ̀ tsītɔ̀ làlɔ̀ njī-drì-là-nā àrò nzi-drì-na àrò àrɔ̀ àrò *
'9' ɗrɛ-ði àrʊ̀ɡyèɪdí téndeléɡí tsītɔ̀ tsībú àᵐbʊ̀tsɪhʊwa ɲī-drì-là-sū órōmè nzi-drì-su óròmɪ̀ drítʃàlʊ̄ órōmɪ̀ *
'10' ɗrɛ ɪdrɛ tɛ́ːvhɛ́ ádíbȍsí àᵐbʊ̀tsí mūdrí mūdrí mudrí mōdrɪ́ mūdrí mūdrɪ́ *-dre

ReferenciasEditar

 1. «Central Sudanic Numerals (E. Chan)». Archivado desde el original el 12 de febrero de 2012. Consultado el 22 de febrero de 2013. 

BibliografíaEditar

Enlaces exterioresEditar