Treinta y seis mujeres inmortales de la poesía

El Nyōbō Sanjūrokkasen (女房三十六歌仙 literalmente "las treinta y seis mujeres inmortales de la poesía"?) es una lista antológica confeccionada en la era Kamakura y que presentaba a las treinta y seis poetisas japonesas más destacadas hasta ese momento. Esta lista pretendió emular la lista de los treinta y seis inmortales de la poesía realizada por Fujiwara no Kintō en el siglo XI.

Las treinta y seis mujeres inmortales de la poesíaEditar

 1. Ono no Komachi
 2. Ise
 3. Nakatsukasa
 4. Kishi Joō
 5. Ukon
 6. Fujiwara no Michitsuna no Haha
 7. Uma no Naishi
 8. Akazome Emon
 9. Izumi Shikibu
 10. Kodai no Kimi
 11. Murasaki Shikibu
 12. Koshikibu no Naishi
 13. Ise no Taifu
 14. Sei Shōnagon
 15. Daini no Sanmi
 16. Takashina no Kishi
 17. Yūshi Naishinnō-ke no Kii
 18. Sagami
 19. Shikishi Naishinnō
 20. Kunai-kyō
 21. Suō no Naishi
 22. Fujiwara no Toshinari no Musume
 23. Taiken Mon In no Horikawa
 24. Gishū Mon In no Tango
 25. Kayō Mon In no Echizen
 26. Nijō In no Sanuki
 27. Kojijū
 28. Go-Toba In no Shimotsuke
 29. Ben no Naiji
 30. Go-Fukakusa In no Shōshōnaishi
 31. Inpu Mon In no Daifu
 32. Tsuchimikado In no Kosaishō
 33. Hachijō In no Takakura
 34. Fujiwara no Chikako
 35. Shikiken Mon In no Mikushige
 36. Sōheki Mon In no Shōshō

Enlaces externosEditar