Teofilacto Botaniates

Teofilacto Botaniates (griego: Θεοφύλακτος Βοτανειάτης Theophylaktos Botaneiates) fue un general bizantino del siglo XI y gobernador de Tesalónica. En 1014 el emperador bizantino Basilio II invadió Bulgaria y llegó a las murallas alrededor de la aldea de Klyuch (Kleidion en griego). Para distraer su atención, el emperador búlgaro Samuel envió un gran ejército bajo Nestoritsa hacia Tesalónica. Botaniates y su hijo Miguel se encontraron con los búlgaros y los derrotaron en las cercanías de la ciudad, tras lo cual se unieron a las tropas de Basilio. Después de la victoria bizantina en la posterior batalla de Kleidion fue enviado con un ejército para despejar el camino a Tesalónica. Sin embargo en su camino de vuelta hacia el campamento principal de Basilio, su ejército fue emboscado por los búlgaros de Gabriel Radomir y Botaniates fue muerto por la lanza de Radomir.

ReferenciasEditar

  • Златарски, Васил, История на българската държава през средните векове, том I, част 2, София 1994, с. 732
  • Пириватрич, Сърджан, Самуиловата държава. Обхват и характер, София 2000, с. 136
  • Ангелов, Димитър, и Чолпанов, Борис, Българска военна история през средновековието (Х-XV век), София 1994, с. 48-49, 53
  • Златарски, История на българската държава през средните векове, том 1, част 2, София 1994, с. 732-733; Подбрани извори за българската история, Том II: Българските държави и българите през средновековието, София 2004, с. 66
  • Златарски, История на българската държава през средните векове, том 1, част 2, София 1994, с. 738-739
  • Златарски, История на българската държава през средните векове, том 1, част 2, София 1994, с. 738; Ангелов & Чолпанов, Българска военна история през средновековието, с. 55-56; Пириватрич, Самуиловата държава, с. 137