Diferencia entre revisiones de «Lenguas bolé-tangalé»

71 bytes añadidos ,  hace 9 años
|-
! Bolé !! Geruma !! Galambu !! Kholok !! Ngamo !! Nyam
! Dera !! !! !! !! !!
|-
| '1' || móoɗì || mô|| múuri|| (ɗók)|| mòɗi || mɔ̀dɔ́
| ɗuwey || || || || || || *
|-
| '2' || bòláu || m̀bàalú|| m̀bàál|| pèlòw|| bòlò|| fùllúk
| rap || || || || || || *
|-
| '3' || kúnùm || kúnú|| kúun|| bùnùm|| kùnû|| kùnúŋ
| kunu || || || || || || *
|-
| '4' || pòɗɗó || fúɗú|| páryá|| pèeròw|| hɔ̀ɗò|| hɔ̀dúk
| paraw || || || || || || *
|-
| '5' || bàɗì || bàaɗì|| bòorí|| faàr|| bât|| hwàt
| bât || || || || || || *
|-
| '6' || bàššimóoɗì|| bècə́m|| bɪ́címɪ́n|| foòròmìnì|| bàʔàʃìmòɗi<br>(5+1)|| fármé
| byême || || || || || || *
|-
| '7' || báawúló|| bàzə̀mbàalú<br>(5+ 2)|| bùcù m̀bàl<br>(5+2)|| paàlìlàw|| babìlò<br>(5+2)|| fáró fùllúk<br>(5+2)
| bwelà || || || || || || *
|-
| '8' || póorɗó<br>( 2 x 4 )|| húrɗú|| hórró|| pìrpìròw|| hɔɔrɗò<br>(2x4) || húrú ɡùdùk<br>(2x4)
| torìmen || || || || || || *
|-
| '9' || ɓòonùm|| ɓár jà|| bàryà múuri<br>(10-1)|| kómbóy|| ɓònù|| láɡó mɔ̀dɔ́<br>(10-1)
| wanɗumwe || || || || || || *
|-
| '10' || bìmbáɗí|| ɓáráɗì|| bár|| ɓùmmò|| bimbaɗ<br>(2x5)|| kùumò
| ɡûm || || || || || || *
|}
 
122 072

ediciones